do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Ekonometrii
Tresc strony głównej

Dr Lech Kujawski

e-mail: mkujawski@wzr.pl

 

Uwaga! Poprawa egzaminu z Ekonometrii II dla studentów WE odbędzie się w piątek 28.03.2014. Osoby zainteresowane zbierają się o 17:30 przed pokojem 112 na Wydziale Zarządzania.

 

 

Konsultacje semestrze letnim

Pokój 112

Poniedziałki I  tydzień godzina 8:00-9:00

Poniedziałki II tydzień godzina 13:00-14:00

 

Dane osobowe:

 • mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania 1992
 • dr,   Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania 2003

 

 

Wybrane publikacje:

 

Współautor Dodatku Statystycznego do miesięcznika CURRENDA (ISBN-83-88326-18X).

Numery:

 • 1/96;
 • 6/96;
 • 3/97;
 • 6/98;
 • 12/98;
 • 3/99;
 • 6/2000;
 • 1/2001;
 • 12/2001;
 • 1/2002;
 • 11/2003.

 

 • Ciolek D., L. Kujawski, K. Strzala, (1999),“Testing the Convergence Hypothesis, Some Empirical Results”,Proceedings of the XXV Conference MACROMODELS '98, P.S. ABSOLWENT, Lódz 1999,

 

·         Glinski J., K. Kujawska, L. Kujawski, (2002), „Zastosowanie modeli logitowych i probitowych do szacowania ryzyka ubezpieczen komunikacyjnych”, Strategie zarzadzania ryzykiem w przedsiebiorstwie - ryzyka wewnetrzne i w otoczeniu organizacji, pod red. J. Bizon-Góreckiej, TNoiK, Bydgoszcz, 2002,

 

 • Kujawski L., K. Strzała, (2002), “Purchasing power parity. Implications for accession countries”, The Fundation for Development of Gdańsk University. Proceedings of the Conference (ISBN‑83‑88829‑56‑4), Gdańsk 2002

 

 • Kujawski L., K. Strzała, (2002), “PPP in transition countries – Some empirical results”; Modelling Economies in Transition. Proceedings of the Conference (ISBN‑83‑88384‑54‑6), Lódz 2002.

 

 • Kujawski L., "Egzekucja komornicza w sprawach cywilnych w świetle statystyki sądowej w latach 1994‑2005”. Currenda 4/106/214/2006, ISSN 1508-0641 Sopot 2006, s.90‑100.

 

 • Kujawski L., "Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący nadzoru nad działalnością komorników w świetle statystyki ‑ mity i fakty”. Currenda 5/107/215/2006, ISSN 1508-0641 Sopot 2006, s.106‑116.

 

 • Kujawski L., "Raport Banku Światowego w świetle statystyki, mity i fakty dotyczące egzekucji sądowej”. Currenda 7/109/217/2006, ISSN 1508-0641 Sopot 2006, s.77‑87.

 

 • Kujawski L., "Przychody i koszty kancelarii komorniczych – mity i fakty”. Currenda 16/118/226/2006, ISSN 1508-0641 Sopot 2006, s.99‑105.

 

 • Kujawski L., Lubiński K., Marciniak A., Palikowska K., "Wspólny projekt badawczy Banku Światowego, Ośrodka Badawczego Komorników Sądowych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości”. Currenda 17/119/227/2006, ISSN 1508-0641 Sopot 2006, s.14‑26.

 

 • Kujawski L., "Przychody i dochody komorników, skuteczność egzekucji z wyboru – mity i fakty w świetle statystyki i wypowiedziach polityków”. Currenda 6/125/233/2006, ISSN 1508-0641 Sopot 2007, s.166‑173.

 

 • Kujawski L., "Nierzetelny raport Banku Światowego w świetle statystyki”. Currenda 1/120/228/2007, ISSN 1508-0641 Sopot 2007, s.54‑62.

 

 • Kujawski L., "Analiza spraw o roszczenia powtarzalne”. Currenda 3/122/230/2007, ISSN 1508-0641 Sopot 2007, s.40‑42.

 

 • Kujawski L., "Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych w świetle statystyki w latach 1994‑2005”. Przegląd Prawa Egzekucyjnego 1-2/2007, ISSN 1731-030X Sopot 2007, s.55‑63.

 

 • Kujawski L., "Wypowiedzi polityków a rzeczywistość egzekucji sądowej”. Currenda 8/127/235/2007, ISSN 1508-0641 Sopot 2007, s.52‑53.

 

·         Kujawski L., "Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na tle krajów Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UG, Sopot 2007.

 

·         Kujawski L., "Realny kurs wymiany złotówki i innych wybranych walut europejskich w perspektywie przystąpienia do strefy euro”. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UG, Sopot 2007.

 

 • Kujawski L., "Modelowanie zatrudnienia, przychodów i kosztów utrzymania kancelarii komorniczych”. Currenda 9/148/256/2008, ISSN 1508-0641 Sopot 2008, s.74‑91.

 

 • Kujawski L., "Optymalna wielkość stanowiska komorniczego w świetle badań statystycznych”. Currenda 10/149/257/2008, ISSN 1508-0641 Sopot 2008, s.166‑195.

 

 • Kujawski L., "Skuteczność i szybkość egzekwowania długów – wyobrażenia i fakty”. Currenda 13/152/260/2008, ISSN 1508-0641 Sopot 2008, s.16‑23.

 

 • Kujawski L., "Realny kurs wymiany złotego i innych wybranych walut w perspektywie przystąpienia do strefy euro”. Finanse w Nowoczesnej Gospodarce, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 1, ISSN 1899-9867 Warszawa 2008, s.43‑58.

 

·         Kujawski L., "Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi”. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UG, Sopot 2009.

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych
 • Rachunki narodowe

 

 

Materiały dla studentów

 

Badania operacyjne – tematyka zajęć.

 

Badania operacyjne – wykłady

1. Wykład pierwszy.

2. Wykład drugi.

3. Wykład trzeci.

4. Wykład czwarty.

5. Wykład piąty.

6. Wykład szósty

7. Wykład siódmy

 

Badania operacyjne – ćwiczenia

1. Ćwiczenia pierwsze.

2. Ćwiczenia drugie.

3. Ćwiczenia trzecie.

4. Ćwiczenia czwarte.

5. Ćwiczenia piąte.

6. Ćwiczenia szóste.

7. Ćwiczenia siódme.

 

 

Analiza Logitowa i Probitowa – wykłady

1. Wykład pierwszy.

2. Wykład drugi.

3. Wykład trzeci.

4. Wykład czwarty.

5. Wykład piąty.

6. Wykład szósty

7. Wykład siódmy

 

Analiza Logitowa i Probitowa – ćwiczenia

1. Ćwiczenia pierwsze.

2. Ćwiczenia drugie.

3. Ćwiczenia trzecie.

4. Ćwiczenia czwarte.

5. Ćwiczenia piąte.

6. Ćwiczenia szóste.

7. Ćwiczenia siódme.

 

 

 

Ekonomia Matematyczna

1. Wykład pierwszy.

2. Wykład drugi.

3. Wykład trzeci.

4. Wykład czwarty.

5. Wykład piąty.

6. Wykład szósty

7. Wykład siódmy

8. Wykład ósmy

9. Wykład dziewiąty

10. Wykład dziesiąty

 

 

Ekonometria – ćwiczenia

1. Ćwiczenia pierwsze.

2. Ćwiczenia drugie.

3. Ćwiczenia trzecie.

4. Ćwiczenia czwarte.

5. Ćwiczenia piąte.

 

 

Podstawy Ekonometrii – ćwiczenia

1. Ćwiczenia pierwsze.

2. Ćwiczenia drugie.

3. Ćwiczenia trzecie.

4. Ćwiczenia czwarte.

5. Ćwiczenia piąte.

 

 

Techniki obliczeniowe – ćwiczenia

1. Ćwiczenia pierwsze.

2. Ćwiczenia drugie.

3. Ćwiczenia trzecie.

3. Ćwiczenia czwarte.

5. Ćwiczenia piąte.

 

 

Prognozowanie i symulacje

1. Ćwiczenia pierwsze.

2. Ćwiczenia drugie.

3. Ćwiczenia trzecie.

3. Ćwiczenia czwarte.

5. Ćwiczenia piąte.

 

Prognozowanie i symulacje II

1. Ćwiczenia pierwsze.

 

 

 

 

Ekonometryczne modelowanie procesów finansowych – ćwiczenia

1. Ćwiczenia pierwsze.

2. Ćwiczenia drugie.

3. Ćwiczenia trzecie.

4. Ćwiczenia czwarte.

5. Ćwiczenia piąte.

 

 

 

Matematyka – ćwiczenia

Semestr I

1. Temat pierwszy.

2. Temat drugi.

3. Temat trzeci.

4. Temat czwarty.

5. Temat piąty.

6. Temat szósty.

7. Temat siódmy.

8. Temat ósmy.

 

 

Semestr II

1. Ćwiczenia pierwsze i drugie.

2. Ćwiczenia trzecie.

3. Ćwiczenia czwarte.

4. Ćwiczenia piąte.

 

 

Wyniki egzaminu z Ekonometrii II na WE

Wyniki egzaminu poprawkowego z Ekonometrii II na WE

 

 

 

Zadania przykładowe z Ekonometrii

Zadania przykładowe z Prognozowania

Przykładowy zestaw pytań na egzamin z Podstaw Ekonometrii

Przykładowy zestaw zadań/pytań na zaliczenie z Ekonometrii II

 

wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału