Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 września 2016 roku, godz. 20:41
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta

Katedra Informatyki Ekonomicznej

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do  konkursu  mogą  przystąpić  osoby, które  spełniają  warunki  określone  w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zmianami).

Kandydaci powinni złożyć podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją:

  • życiorysem,
  • dyplomem ukończenia studiów II stopnia,
  • dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych,
  • informacjami o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

Wymagania:

  1. Ukończone studia wyższe, na kierunku informatycznym.
  2. Znajomość języków programowania Java, JavaScript, PHP, C#, Python, Ruby.
  3. Umiejętność projektowania witryn w HTML5.
  4. Umiejętność projektowania aplikacji na platformę Android.
  5. Umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć w j. angielskim.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej w pok. C-31 (Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG, Sopot, ul. Piaskowa 9) do dnia 20.09.2018 r.