Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Joanna Sadkowska

Stanowisko:
Adiunkt
227
(+48 58) 523 14 06

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 227
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.45-12.30
pok. 227
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 227
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.45-12.30
pok. 227

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Project Management in Practice- workshop
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

ZXakres problemowy seminarium:

 

 1. zarządzanie projektami (techniki planowania, budowanie zespołów projektowych, problemy motywowania członków zespołów projektowych, wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania projektami), zarządzanie projektami B+R i projektami innowacyjnymi ,
 2. problemy innowacyjności przedsiębiorstw (zarządzanie innowacjami, dyfuzja innowacji, motywowanie do zachowań proinnowacyjnych, narzędzia stymulowania innowacyjności, problemy ochrony własności przemysłowej w zarządzaniu innowacjami, mierzenie i ocena zmian innowacyjnych, klastry a zmianyinnowacyjności ,
 3. zarządzanie projektami w sektorze energetycznym (finansowanie projektów, odnawialne źródła energii).

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje