Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Jędrzej Strumiłło

Stanowisko:
Adiunkt
320
(+48 58) 523 13 67

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.30-10.15
pok. 320
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.30-13.15
pok. 320
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.30-10.15
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.30-13.15
pok. 320

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Mikroekonomia
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Mikroekonomia

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje