Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

prof. UG, dr hab. Jerzy Zemke

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
115
(+48 58) 523 14 18

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 24.09.2018 - 31.10.2018 zostają odwołane - zwolnienie lekarskie.

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Badania operacyjne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Badania operacyjne w optymalizacji procesów decyzyjnych. Ryzyko decyzji

Tematyka seminarium związana jest z planowaniem procesów decyzyjnych zarządu organizacji gospodarczej, uwzględniającym ograniczenia zasobów /środków finansowych, czasu pracy, energii, materiałów i surowców, części i podzespołów/, ograniczeń techniki i technologii wytwarzania, ograniczeń organizacyjnych. Tematykę seminarium, uzupełniają badania ryzyka procesów decyzyjnych, w szczególności jego identyfikacja, pomiar oraz instrumenty ochrony przed skutkami podjętego ryzyka. 

Propozycje tematów prac magisterskich: 

 1. Zasoby środków produkcji a optymalizacja planu produkcji. 
 2. Programowanie liniowe w procesach zarządzania projektami. 
 3. Teoria gier w marketingu i reklamie. 
 4. Projektowanie systemów masowej obsługi. 
 5. Optymalizacja procesów zarządzania zapasami. 
 6. Ryzyko zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa. 
 7. Ryzyko zarządzania zapasami. 
 8. Ryzyko zarządzania należnościami /zobowiązaniami/ w krótkim oraz długim okresie czasu. 
 9. Ryzyka polityki głównej /szczegółowej/ zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. 
 10. Ryzyka decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje