Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

mgr Jędrzej Siciński

Stanowisko:
Asystent
228
(+48 58) 23 13 48

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.15
pok. 228
Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 228
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 228
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.50-09.35
pok. 228

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Decyzje założycielskie przedsiębiorstw
  • Metody wyceny przedsiębiorstw
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie ryzykiem

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje