Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Dawid Szramowski

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 11.20-12.05
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.20-12.05
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 13.05-13.50
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.20-12.05
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza instytucji kredytowych
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
  • Rewizja finansowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza instytucji kredytowych
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
  • Rewizja sprawozdań finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Problemy metodologiczne analizy ekonomicznej
 • Analiza struktury i finansowania majątku trwałego
 • Analiza struktury i finansowania majątku obrotowego
 • Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza zysku i metod jego osiągania
 • Analiza rentowności i czynników wpływających na poziom rentowności
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Ocena efektywności rozwoju przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wartość przedsiębiorstwa i metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
 • Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
 • Biznes plan małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami mikro i małego przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 
 • Analiza przychodów przedsiębiorstwa
 • Analiz efektywności projektów inwestycyjnych – inwestycje rzeczowe
 • Analiz efektywności inwestowania – inwestycje finansowe 
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Problemy metodologiczne analizy ekonomicznej
 • Analiza struktury i finansowania majątku trwałego
 • Analiza struktury i finansowania majątku obrotowego
 • Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza zysku i metod jego osiągania
 • Analiza rentowności i czynników wpływających na poziom rentowności
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Ocena efektywności rozwoju przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wartość przedsiębiorstwa i metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
 • Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
 • Biznes plan małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami mikro i małego przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 
 • Analiza przychodów przedsiębiorstwa
 • Analiz efektywności projektów inwestycyjnych – inwestycje rzeczowe
 • Analiz efektywności inwestowania – inwestycje finansowe 
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza finansowa [w]
 • grupa: S23-21
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-22
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-25
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-31
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-35
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-41
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-45
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-21
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin drugi

  grupa: S23-22
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin drugi

  grupa: S23-25
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin drugi

  grupa: S23-31
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin drugi

  grupa: S23-35
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin drugi

  grupa: S23-41
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin drugi

  grupa: S23-45
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin drugi

  grupa: S23-51
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin drugi

 • Rewizja finansowa [w]
 • grupa: S51-05
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-06
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-06
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

 • Rewizja sprawozdań finansowych [w]
 • grupa: N51-15
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-17
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-16
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-17
  Piątek 14.09.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

 • Sprawozdawczość finansowa [ćw]
 • grupa: N21-51
  Sobota 05.05.2018
  godz.: 18.45-20.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Sobota 19.05.2018
  godz.: 13.30-16.45
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Sobota 02.06.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 03.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

Publikacje