Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr hab. Anna Górczyńska, prof. nadzw.

Zakład Inwestycji

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
126
(+48 58) 523 11 00

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • inwestycje infrastrukturalne,
 • inwestycje komunalne,
 • inwestycje w kształtowaniu przestrzeni miasta,
 • inwestycje w sferze usług turystycznych,
 • inwestycje rewitalizacyjne,
 • inwestycje na rynku dzieł sztuki,
 • wyniki finansowania a możliwości inwestycyjne firmy,
 • polityka inwestycyjna firmy,
 • projekty inwestycyjne,
 • inwestycje na rynku nieruchomości.


Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce i Niemczech.
 2. Projekty inwestycyjne w budowę pól golfowych na świecie i w Polsce.
 3. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego - Teatr Szekspirowski w Gdańsku.
 4. Opłacalność inwestycji w wino i metale szlachetne.
   

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje