Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Anna Dziadkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
122
(+48 58) 523 11 03

Konsultacje

Przeniesione na dzień:
24.01.2018
godz. 15.30-17.00
pok. 122
W dniu:
01.02.2018
godz. 17.00-18.00
pok. 122
W dniu:
08.02.2018
godz. 17.00-18.30
pok. 122
Tydzień I:
Wtorek
godz. 17.00-18.30
pok. 122
Tydzień II:
Wtorek
godz. 17.00-18.30
pok. 122

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Marketing usług
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Marketing usług
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Komunikacja interpersonalna/Negocjacje
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Komunikacja interpersonalna/Negocjacje
  • Zintegrowana komunikacja marketingowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje