Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Profesor nadzwyczajny Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 13 48
106
tydzień I Środa godz. 10.20-11.20
tydzień II Środa godz. 10.20-11.20
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
w dniu 25.09.2018 godz. 10.00-11.00
Profesor nadzwyczajny Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 11 11
C - 28
tydzień I Poniedziałek godz. 15.30-17.00
tydzień II Poniedziałek godz. 15.30-17.00
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 13 13
108
w dniu 26.09.2018 godz. 09.00-10.30
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 14 53
234
tydzień I Czwartek godz. 10.00-11.00
tydzień I Wtorek godz. 10.00-11.00
tydzień II Czwartek godz. 10.00-11.00
tydzień II Wtorek godz. 10.00-11.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 12 49
301
w dniu 25.09.2018 godz. 09.00-10.00
Profesor nadzwyczajny Katedry Marketingu
(+48 58) 523 12 17
127
tydzień I Wtorek godz. 15.30-17.00
tydzień II Wtorek godz. 15.30-17.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 11 52
217
tydzień I Poniedziałek godz. 16.30-17.30
tydzień II Poniedziałek godz. 16.30-17.30
Profesor zwyczajny Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Profesor nadzwyczajny Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 04
114
tydzień I Poniedziałek godz. 12.00-13.00
tydzień II Poniedziałek godz. 12.00-13.00
Adiunkt Zakładu Zarządzania Personelem
(+48 58) 523 13 18
585231175
403
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 13.00-14.00
tydzień I Czwartek godz. 13.30-14.30
tydzień I Wtorek godz. 13.00-14.00
tydzień II Czwartek godz. 13.30-14.30
tydzień II Wtorek godz. 13.00-14.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 54
C - 29
tydzień I Poniedziałek godz. 10.00-10.45
tydzień I Środa godz. 10.00-10.45
tydzień II Poniedziałek godz. 10.00-10.45
tydzień II Środa godz. 10.00-10.45
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 01
222
w dniu 24.09.2018 godz. 10.00-11.00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
w dniu 24.09.2018 godz. 10.00-11.00
w dniu 25.09.2018 godz. 10.00-11.00
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 06
227
w dniu 25.09.2018 godz. 09.00-10.30
Asystent Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
w dniu 29.09.2018 godz. 10.45-11.45
Asystent Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 11 31
112
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 09.30-11.00
Przeniesione na 28.09.2018 godz. 09.40-11.10
tydzień I Wtorek godz. 09.30-11.00
tydzień II Wtorek godz. 09.30-11.00
Adiunkt Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 11 31
112
tydzień I Piątek godz. 10.00-11.00
tydzień II Piątek godz. 10.00-11.00
Adiunkt Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
(+48 58) 523 13 67
(+48 58) 523 11 75
320
tydzień I Środa godz. 11.00-11.45
tydzień II Środa godz. 11.00-11.45
Profesor nadzwyczajny Zakładu Nieruchomości
(+48 58) 523 14 46
208
tydzień I Wtorek godz. 13.00-13.30
tydzień II Wtorek godz. 13.00-13.30
Profesor zwyczajny Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 523 13 59
(+48 58) 523 11 75
316
tydzień I Wtorek godz. 10.00-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.00-11.30
Starszy wykładowca Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 07
221
w dniu 24.09.2018 godz. 11.00-11.45
w dniu 27.09.2018 godz. 09.00-09.45
Profesor nadzwyczajny Zakładu Zarządzania Personelem
(+48 58) 523 12 11
(+48 58) 523 11 75
319
tydzień I Wtorek godz. 10.00-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.00-11.30
Profesor zwyczajny Katedry Bankowości i Finansów
Asystent Katedry Marketingu
pok.122
Konsultacje w okresie 20.08.2018 - 26.09.2018 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Środa godz. 10.00-11.30
tydzień II Środa godz. 10.00-11.30
Asystent Zakładu Strategii Zarządzania
(+48 58) 523 13 78
(+48 58) 523 11 75
402
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 10.30-11.15
tydzień I Środa godz. 09.00-09.45
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.15
tydzień II Środa godz. 09.00-09.45
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.15
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 13 13
108
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 13 13
109
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30
Adiunkt Katedry Marketingu
Profesor zwyczajny Zakładu Nieruchomości
(+48 58) 523 14 31
125
w dniu 25.09.2018 godz. 16.00-17.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
w dniu 26.09.2018 godz. 08.00-08.30
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 3 1 2 19
203
w dniu 27.09.2018 godz. 17.00-18.00
Asystent Katedry Statystyki
(+48 58) 523 12 18
232
tydzień I Wtorek godz. 17.00-18.00
tydzień I Środa godz. 12.00-13.00
tydzień II Wtorek godz. 17.00-18.00
tydzień II Środa godz. 12.00-13.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 13 33
C - 33
tydzień I Wtorek godz. 08.00-08.45
tydzień II Wtorek godz. 08.00-08.45
Profesor zwyczajny Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 96
215
w dniu 26.09.2018 godz. 11.00-12.30
Asystent Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 19
231
tydzień I Czwartek godz. 10.00-11.00
tydzień I Środa godz. 10.00-11.00
tydzień II Czwartek godz. 10.00-11.00
tydzień II Środa godz. 10.00-11.00
27-29.12.2017 r.
Asystent Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
w dniu 26.09.2018 godz. 08.30-09.30
Profesor nadzwyczajny Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 53
216
w dniu 26.09.2018 godz. 09.00-10.00
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 21
209
Profesor nadzwyczajny Instytutu Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 17
(+48 58) 523 11 75
407
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 10.30-11.30
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 11 57
205
w dniu 27.09.2018 godz. 17.00-18.00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 01
222
Konsultacje w okresie 21.09.2018 - 28.09.2018 zostają odwołane - urlop.
Profesor nadzwyczajny Zakładu Inwestycji
(+48 58) 523 11 00
126
w dniu 24.09.2018 godz. 16.00-17.30
Profesor zwyczajny Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 523 14 12
(+48 58) 523 11 75
315
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 10.00-11.30
tydzień I Wtorek godz. 10.00-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.00-11.30
Profesor nadzwyczajny Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
w dniu 26.09.2018 godz. 08.00-09.00
Profesor nadzwyczajny Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 28
235
tydzień I Wtorek godz. 13.30-15.00
tydzień II Wtorek godz. 13.30-15.00
Profesor nadzwyczajny Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 16
226
Przeniesione na 23.09.2018 godz. 17.-18.
w dniu 26.09.2018 godz. 12.00-13.00
Asystent Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 08
229
tydzień I Poniedziałek godz. 11.00-12.00
tydzień II Poniedziałek godz. 11.00-12.00
Adiunkt Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 523 13 10
585231175
314
tydzień I Piątek godz. 10.00-11.00
tydzień I Wtorek godz. 10.00-11.00
tydzień II Piątek godz. 10.00-11.00
tydzień II Wtorek godz. 10.00-11.00
Profesor zwyczajny Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 05
220
w dniu 24.09.2018 godz. 09.45-10.45
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 60
202
tydzień I Środa godz. 14.00-15.00
tydzień II Środa godz. 14.00-15.00
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 26
233
Konsultacje w okresie 25.09.2018 - 28.09.2018 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Wtorek godz. 13.00-14.00
tydzień II Wtorek godz. 13.00-14.00
27-29.12.2017 r.
Adiunkt Zakładu Zarządzania Personelem
(+48 58) 523 13 18
(+48 58) 523 11 75
401
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 10.30-11.30
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
Konsultacje w okresie 15.09.2018 - 30.09.2018 zostają odwołane - urlop.
Adiunkt Zakładu Zarządzania Personelem
(+48 58) 523 14 10
(+48 58) 523 11 75
404
tydzień I Czwartek godz. 08.30-09.15
tydzień I Wtorek godz. 10.15-11.00
tydzień II Czwartek godz. 08.30-09.15
tydzień II Wtorek godz. 10.15-11.00
Profesor nadzwyczajny Instytutu Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 78
(+48 58) 523 11 75
403
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 09.30-11.00
tydzień I Wtorek godz. 09.30-11.00
tydzień II Wtorek godz. 09.30-11.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 11 03
122
tydzień I Środa godz. 10.00-10.45
tydzień II Środa godz. 10.00-10.45
Asystent Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 14 53
234
tydzień I Poniedziałek godz. 08.45-09.45
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień II Poniedziałek godz. 08.45-09.45
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Asystent Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 04
214
Konsultacje w okresie 26.09.2018 - 30.09.2018 zostają odwołane - urlop.
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
202a
Odwołane w dniu 24.09.2018 godz. 16.00-17.00
Przeniesione na 24.09.2018 godz. 12.00-13.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 12 49
301
w dniu 27.09.2018 godz. 13.30-14.30
Adiunkt Zakładu Inwestycji
(+48 58) 523 11 00
126
w dniu 26.09.2018 godz. 12.00-12.45
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 12 18
232
tydzień I Poniedziałek godz. 10.00-11.00
tydzień II Poniedziałek godz. 10.00-11.00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 12 09
C - 26
tydzień I Piątek godz. 11.15-12.00
tydzień II Piątek godz. 11.15-12.00
Asystent Katedry Inwestycji i Nieruchomości
(+48 58) 523 14 46
208
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 12 51
C - 27
tydzień I Czwartek godz. 12.30-13.15
tydzień II Czwartek godz. 12.30-13.15
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 13 13
109
tydzień I Czwartek godz. 12.30-13.30
tydzień II Czwartek godz. 12.30-13.30
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
w dniu 26.09.2018 godz. 09.00-10.00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
w dniu 26.09.2018 godz. 09.30-11.00
Adiunkt Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 11 31
112
Konsultacje w okresie 01.08.2018 - 24.09.2018 zostają odwołane - urlop.
Profesor zwyczajny Katedry Ekonometrii
Profesor nadzwyczajny Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 54
C - 29
w dniu 25.09.2018 godz. 09.30-11.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
w dniu 24.09.2018 godz. 09.50-10.50
Adiunkt Zakładu Zarządzania Personelem
(+48 58) 523 13 18
(+48 58) 523 11 75
401
Konsultacje w okresie 17.09.2018 - 16.09.2019 zostają odwołane - urlop.
Adiunkt Zakładu Strategii Zarządzania
(+48 58) 523 14 24
(+48 58) 523 11 75
402
tydzień I Czwartek godz. 11.30-12.15
tydzień I Wtorek godz. 10.45-11.30
tydzień II Czwartek godz. 11.30-12.15
tydzień II Wtorek godz. 10.45-11.30
Adiunkt Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 66
116
Odwołane w dniu 24.09.2018 godz. 11.30-12.30
Przeniesione na 24.09.2018 godz. 10.00-10.45
tydzień I Poniedziałek godz. 11.30-12.30
tydzień II Poniedziałek godz. 11.30-12.30
Adiunkt Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
(+48 58) 523 14 48
09/11
Konsultacje w okresie 17.09.2018 - 28.09.2018 zostają odwołane - zwolnienie lekarskie.
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 12 51
C - 27
tydzień I Czwartek godz. 15.00-15.45
tydzień I Środa godz. 16.00-16.45
tydzień II Czwartek godz. 15.00-15.45
tydzień II Środa godz. 16.00-16.45
Starszy wykładowca Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 11 11
C - 28
tydzień I Czwartek godz. 15.15-16.45
tydzień II Czwartek godz. 15.15-16.45
Profesor zwyczajny Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 53
216
w dniu 26.09.2018 godz. 09.00-10.00
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 12 19
203
w dniu 26.09.2018 godz. 09.00-10.00
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 13 33
C - 33
tydzień I Środa godz. 17.15-18.00
tydzień I Wtorek godz. 15.15-16.00
tydzień II Środa godz. 17.15-18.00
tydzień II Wtorek godz. 15.15-16.00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 04
214
w dniu 29.09.2018 godz. 08.00-09.00
Profesor nadzwyczajny Katedry Statystyki
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Piątek godz. 09.00-10.00
tydzień II Piątek godz. 09.00-10.00
27-29.12.2017 r.
Profesor nadzwyczajny Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 55
113
tydzień I Wtorek godz. 09.45-11.15
tydzień II Wtorek godz. 09.45-11.15
26-30.03.2018 r.
Wykładowca Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem
(+48 58) 523 13 00
(+48 58) 523 11 75
406
Profesor nadzwyczajny Katedry Statystyki
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Piątek godz. 09.00-10.00
tydzień II Piątek godz. 09.00-10.00
27-29.12.2017 r.
Asystent Zakładu Nieruchomości
(+48 58) 523 14 46
208
w dniu 25.09.2018 godz. 10.00-10.45
Starszy wykładowca Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
w dniu 28.09.2018 godz. 09.00-10.00
Asystent Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 13 48
228
Konsultacje w okresie 19.07.2018 - 02.10.2018 zostają odwołane - zwolnienie lekarskie.
Profesor zwyczajny Zakładu Strategii Zarządzania
Adiunkt Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 66
116
Odwołane w dniu 26.09.2018 godz. 09.00-10.00
Przeniesione na 28.09.2018 godz. 10.00-11.00
tydzień I Środa godz. 09.00-10.00
tydzień II Środa godz. 09.00-10.00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
Profesor zwyczajny Katedry Bankowości i Finansów
Profesor nadzwyczajny Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 25
211
Konsultacje w okresie 29.08.2018 - 28.09.2018 zostają odwołane - urlop.
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
w dniu 25.09.2018 godz. 08.30-09.30
Asystent Katedry Statystyki
Starszy wykładowca Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 11 07
224
w dniu 24.09.2018 godz. 09.30-10.30
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 60
202
w dniu 24.09.2018 godz. 10.00-11.00
Starszy wykładowca Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 27
236
Konsultacje w okresie 10.09.2018 - 28.09.2018 zostają odwołane - urlop.
27-29.12.2017 r.
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 11 07
224
w dniu 24.09.2018 godz. 09.30-11.00
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 19
231
Konsultacje w okresie 26.09.2018 - 28.09.2018 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Czwartek godz. 10.30-11.30
tydzień I Środa godz. 10.30-11.30
tydzień II Czwartek godz. 10.30-11.30
tydzień II Środa godz. 10.30-11.30
27.12.2017-2.01.2018 r.
Starszy wykładowca Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 54
C - 29
tydzień I Czwartek godz. 11.15-12.00
tydzień I Środa godz. 11.15-12.00
tydzień II Czwartek godz. 11.15-12.00
tydzień II Środa godz. 11.15-12.00
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Starszy wykładowca Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 11 34
09/8
Profesor zwyczajny Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 523 12 01
(+48 58) 523 11 75
313
tydzień I Wtorek godz. 09.45-11.15
tydzień II Wtorek godz. 09.45-11.15
Adiunkt Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
(+48 58) 523 14 10
(+48 58) 523 11 75
404
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 09.00-10.00
tydzień I Wtorek godz. 09.00-10.00
tydzień II Wtorek godz. 09.00-10.00
Profesor zwyczajny Zakładu Strategii Zarządzania
(+48 58) 523 11 60
(+48 58) 523 11 75
312
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 10.00-11.30
Przeniesione na 25.09.2018 godz. 12.00-13.30
tydzień I Wtorek godz. 10.00-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.00-11.30
Adiunkt Zakładu Nieruchomości
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Asystent Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 21
209
w dniu 24.09.2018 godz. 11.00-12.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 16
226
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 12.00-13.00
Przeniesione na 24.09.2018 godz. 11.00-12.00
Asystent Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 04
214
w dniu 24.09.2018 godz. 09.45-10.45
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
w dniu 24.09.2018 godz. 11.30-12.30
Adiunkt Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 523 13 10
314
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 10.15-11.15
tydzień I Środa godz. 09.45-10.45
tydzień I Wtorek godz. 10.15-11.15
tydzień II Środa godz. 09.45-10.45
tydzień II Wtorek godz. 10.15-11.15
Profesor nadzwyczajny Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 04
214
w dniu 24.09.2018 godz. 09.45-10.45
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 12 19
203
Konsultacje w okresie 10.09.2018 - 09.10.2018 zostają odwołane - urlop.
Adiunkt Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 523 13 67
(+48 58) 523 11 75
320
tydzień I Wtorek godz. 11.00-12.00
tydzień II Wtorek godz. 11.00-12.00
Profesor zwyczajny Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 13 04
117
Konsultacje w okresie 28.09.2018 - 08.10.2018 zostają odwołane - urlop.
tydzień I Środa godz. 12.00-13.00
tydzień II Środa godz. 12.00-13.00
Starszy wykładowca Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 30
210
w dniu 27.09.2018 godz. 11.15-12.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 60
202
w dniu 26.09.2018 godz. 08.30-09.30
Wykładowca Instytutu Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 14 42
408
Profesor nadzwyczajny Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 01
222
w dniu 24.09.2018 godz. 09.30-10.30
w dniu 29.09.2018 godz. 12.15-13.15
Adiunkt Zakładu Inwestycji
Profesor nadzwyczajny Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem
(+48 58) 523 14 42
585231175
408
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 11.30-13.00
tydzień I Wtorek godz. 11.30-13.00
tydzień II Wtorek godz. 11.30-13.00
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Profesor zwyczajny Katedry Statystyki
Adiunkt Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
(+48 58) 523 11 34
09/8
w dniu 27.09.2018 godz. 10.00-11.00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Inwestycji i Nieruchomości
(+48 58) 523 11 00
126
w dniu 25.09.2018 godz. 12.30-13.30
Adiunkt Zakładu Nieruchomości
(+48 58) 523 14 46
207
tydzień I Wtorek godz. 09.00-09.45
tydzień II Wtorek godz. 09.00-09.45
Profesor nadzwyczajny Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem
(+48 58) 523 13 00
(+48 58) 523 11 75
406
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 13.00-14.00
tydzień I Wtorek godz. 13.00-14.00
tydzień II Wtorek godz. 13.00-14.00
Profesor nadzwyczajny Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
(+48 58) 523 13 10
(+48 58) 523 11 75
314
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 10.00-11.30
tydzień I Wtorek godz. 10.00-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.00-11.30
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 60
202
w dniu 26.09.2018 godz. 14.20-15.20
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 21
209
w dniu 28.09.2018 godz. 11.00-12.00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
tydzień I Wtorek godz. 11.00-12.30
tydzień II Wtorek godz. 11.00-12.30
Profesor zwyczajny Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 25
211
w dniu 26.09.2018 godz. 11.00-12.00
Adiunkt Zakładu Strategii Zarządzania
(+48 58) 523 13 67
585231175
320
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 11.00-12.00
tydzień I Wtorek godz. 11.00-12.00
tydzień II Wtorek godz. 11.00-12.00
Profesor nadzwyczajny Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
(+48 58) 523 12 67
09/8
w dniu 26.09.2018 godz. 12.00-13.00
Adiunkt Zakładu Inwestycji
(+48 58) 523 14 65
B-34
w dniu 23.09.2018 godz. 11.15-12.00
Profesor nadzwyczajny Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
(+48 58) 523 14 42
(+48 58) 523 11 75
408
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 10.30-11.30
Przeniesione na 28.09.2018 godz. 12.30-13.30
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 12 09
C - 26
tydzień I Środa godz. 13.00-14.30
tydzień II Środa godz. 13.00-14.30
Profesor nadzwyczajny Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 523 13 28
(+48 58) 523 11 75
405
Odwołane w dniu 25.09.2018 godz. 09.00-10.30
tydzień I Wtorek godz. 09.00-10.30
tydzień II Wtorek godz. 09.00-10.30
Profesor zwyczajny Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 00
C - 30
tydzień I Wtorek godz. 13.00-14.30
tydzień II Wtorek godz. 13.00-14.30
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 28
235
tydzień I Środa godz. 11.00-13.00
tydzień II Środa godz. 11.00-13.00
urlop naukowy od 1.10.2017 do 30.06.2018
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
w dniu 26.09.2018 godz. 09.30-10.30
Profesor nadzwyczajny Katedry Ekonometrii
Profesor nadzwyczajny Katedry Ekonometrii
Profesor nadzwyczajny Katedry Marketingu
127
tydzień I Wtorek godz. 11.00-12.00
tydzień II Wtorek godz. 11.00-12.00