Strona główna » Wydział
Oferta dydaktyczna
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:54
Informatyka ekonomiczna
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • systemów ERP;
 • inżynierii oprogramowania;
 • projektowania systemów obiektowych;
 • bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • gospodarki elektronicznej;
 • zarządzania zasobami i usługami informatycznymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • integrowania i wdrażania systemów ERP;
 • stosowania metod i technik inżynierii oprogramowania;
 • modelowania procesów biznesowych z użyciem języka UML i podejścia SOA;
 • zaawansowanego administrowania sieciami komputerowymi na poziomie CCNP;
 • projektowania elektronicznego obiegu dokumentów;
 • zarządzania usługami informatycznymi.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • integrator systemów ERP;
 • projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych;
 • menedżer projektów informatycznych;
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • specjalista ds. elektronicznego obiegu dokumentów;
 • konsultant usług informatycznych.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • irmy informatyczne;
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej;
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;
 • portale internetowe.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Analiza wielowymiarowa 6 E/Z 16 8 8
2 Ekonometria dynamiczna 5 E/Z 30 15 15
3 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
4 Metoda reprezentacyjna 6 E/Z 30 15 15
5 Projektowanie obiektowe 4 E/Z 30 15 15
6 Standardy XML 3 Z 15 15
7 Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 15 15
8 Zarządzanie zasobami i usługami informatycznymi 2 Z 10 10
RAZEM 30 - 154 86 60 8 0 -
SEMESTR II
1 Bezpieczeństwo systemów 5 Z 12 12
2 Elektroniczny obieg dokumentów 5 E/Z 15 5 10
3 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
4 Prognozowanie i symulacje 5 E/Z 30 15 15
5 Seminarium magisterskie 4 Z 12 12
6 Sieci komputerowe 3 Z 15 15
7 Technologia baz danych 6 E/Z 30 15 15
RAZEM 30 - 129 47 70 0 12 -
SEMESTR III
1 Analiza rynku 2 Z 15 15
2 Ekonometria finansowa 3 E/Z 15 5 10
3 Hurtownie danych 2 Z 15 15
4 Inżynieria oprogramowania 4 E/Z 30 15 15
5 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
6 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
7 Projektowanie interakcji człowiek - komputer 1 Z 15 15
8 Seminarium magisterskie 6 Z 15 15
9 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
10 Strategia informatyzacji 1 Z 15 15
11 Systemy ERP 1 Z 15 15
12 Zarzadzanie strategiczne 2 Z 15 15
RAZEM 30 - 193 98 80 0 15 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Gospodarka elektroniczna 3 E 15 15
3 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
4 Seminarium magisterskie 10 Z 15 15
5 Sieci bezprzewodowe 3 Z 15 15
6 Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15
7 Zarządzanie wiedzą 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 120 75 30 0 15 -
ŁĄCZNIE 120 - 596 306 240 8 42 -
« wróć