Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 września 2016 roku, godz. 20:41
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan Wydziału Zarządzania UG

ogłasza konkurs na stanowisko

 profesora zwyczajnego

w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw UG

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin ekonomia lub nauki o zarządzaniu), a także spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U., nr 164, poz. 1365 z póź. zm.).

 

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją: podaniem, życiorysem, odpisami dyplomów ukończenia studiów oraz uzyskania stopni naukowych, informacją o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych należy składać w sekretariacie Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw UG Sopot, ul. Armii Krajowej 101 pok. 09/12 w terminie do dnia 21 stycznia 2018 r.

Dziekan Wydziału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder

 
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

Instytut Organizacji i Zarządzania

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan Wydziału Zarządzania UG

ogłasza konkurs na stanowisko

 adiunkta

w Instytucie Organizacji i Zarządzania UG

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają stopień naukowy doktora z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia), a także spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z dn. 30.08.2005r., nr 164, poz. 1365).

 

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją: podaniem, życiorysem, odpisami dyplomów ukończenia studiów oraz uzyskania stopni naukowych, informacją o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), dydaktycznych oraz organizacyjnych należy składać w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania UG Sopot, ul. Armii Krajowej 101 pok. 318 w terminie do dnia 21 stycznia 2018r.

                                                                          

Dziekan Wydziału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder