Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Jędrzej Strumiłło

Zakład Systemów Zarządzania

Stanowisko:
Adiunkt
320
(+48 58) 523 13 67

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 320
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 320

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Zachowania organizacyjne

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Seminarium licencjackie

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje