Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

prof. UG, dr hab. Jerzy Zemke

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
115
(+48 58) 523 14 18

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 13.30-15.00
pok. 115
Tydzień II:
Środa
godz. 13.30-15.00
pok. 115

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Badania operacyjne
  • Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Badania operacyjne
  • Badania operacyjne II
  • Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Badania operacyjne w optymalizacji procesów decyzyjnych. Ryzyko decyzji

Tematyka seminarium związana jest z planowaniem procesów decyzyjnych zarządu organizacji gospodarczej, uwzględniającym ograniczenia zasobów /środków finansowych, czasu pracy, energii, materiałów i surowców, części i podzespołów/, ograniczeń techniki i technologii wytwarzania, ograniczeń organizacyjnych. Tematykę seminarium, uzupełniają badania ryzyka procesów decyzyjnych, w szczególności jego identyfikacja, pomiar oraz instrumenty ochrony przed skutkami podjętego ryzyka. 

Propozycje tematów prac magisterskich: 

 1. Zasoby środków produkcji a optymalizacja planu produkcji. 
 2. Programowanie liniowe w procesach zarządzania projektami. 
 3. Teoria gier w marketingu i reklamie. 
 4. Projektowanie systemów masowej obsługi. 
 5. Optymalizacja procesów zarządzania zapasami. 
 6. Ryzyko zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa. 
 7. Ryzyko zarządzania zapasami. 
 8. Ryzyko zarządzania należnościami /zobowiązaniami/ w krótkim oraz długim okresie czasu. 
 9. Ryzyka polityki głównej /szczegółowej/ zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. 
 10. Ryzyka decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Badania operacyjne [w]
 • grupa: S32-21
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S32-41
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S32-51
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-15
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-21
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-25
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S32-21
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S32-41
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S32-51
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S43-01
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S43-02
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S43-05
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S43-11
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S43-15
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S43-21
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S43-25
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S43-31
  Czwartek 01.03.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

 • Badania operacyjne II [lab]
 • grupa: S42-01
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-118
  E
  termin pierwszy

 • Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: S52-01
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-118
  E
  termin pierwszy

 • Seminarium doktorskie []
 • grupa: D65-01
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 115
  Z
  termin pierwszy

  grupa: D75-01
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 115
  Z
  termin pierwszy

  grupa: D85-01
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 115
  Z
  termin pierwszy

Publikacje