Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
225
(+48 58) 523 14 22

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 225
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 225

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

 

Zakres problemowy seminarium:

 • analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • strategie rozwoju przedsiębiorstw,
 • budowa planu strategicznego przedsiębiorstwa,
 • analizy porównawcze rozwoju przedsiębiorstw
 • innowacyjność przedsiębiorstwa,
 • wpływ otoczenia na rozwój przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie zasobów materialnych w rozwoju przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie zasobów niematerialnych w rozwoju przedsiębiorstw,
 • przekształcenia kapitałowe i własnościowe przedsiębiorstw,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • wpływ sytuacji finansowej na rozwój przedsiębiorstwa,
 • wykorzystanie strategicznej karty wyników w strategii przedsiębiorstwa,
 • zastosowanie wybranych metod portfelowych w strategii rozwoju firm,
 • analiza rozwoju (wybranych przez studenta) sektorów gospodarki,
 • plany strategiczne rozwoju miasta/gminy.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje