Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Funkcja:
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
225
(+48 58) 523 14 22

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 225
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 225

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie strategiczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

 

Zakres problemowy seminarium:

 • analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • strategie rozwoju przedsiębiorstw,
 • budowa planu strategicznego przedsiębiorstwa,
 • analizy porównawcze rozwoju przedsiębiorstw
 • innowacyjność przedsiębiorstwa,
 • wpływ otoczenia na rozwój przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie zasobów materialnych w rozwoju przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie zasobów niematerialnych w rozwoju przedsiębiorstw,
 • przekształcenia kapitałowe i własnościowe przedsiębiorstw,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • wpływ sytuacji finansowej na rozwój przedsiębiorstwa,
 • wykorzystanie strategicznej karty wyników w strategii przedsiębiorstwa,
 • zastosowanie wybranych metod portfelowych w strategii rozwoju firm,
 • analiza rozwoju (wybranych przez studenta) sektorów gospodarki,
 • plany strategiczne rozwoju miasta/gminy.

Egzaminy i zaliczenia

 • Zarządzanie strategiczne [w]
 • grupa: S51-01
  Wtorek 30.01.2018
  godz.: 14.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Wtorek 30.01.2018
  godz.: 14.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-06
  Wtorek 30.01.2018
  godz.: 14.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-11
  Wtorek 30.01.2018
  godz.: 14.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Wtorek 30.01.2018
  godz.: 14.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Wtorek 30.01.2018
  godz.: 14.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-15
  Wtorek 30.01.2018
  godz.: 14.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Środa 31.01.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Środa 31.01.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-05
  Środa 31.01.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-11
  Środa 31.01.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-15
  Środa 31.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-21
  Środa 31.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-25
  Środa 31.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Środa 31.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-35
  Środa 31.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-01
  Środa 28.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Środa 28.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-06
  Środa 28.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-11
  Środa 28.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Środa 28.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Środa 28.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S52-15
  Środa 28.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S53-02
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S53-05
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S53-11
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S53-15
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S53-21
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S53-25
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S53-31
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S53-35
  Środa 28.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin drugi

Publikacje