Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Funkcja:
Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
316
(+48 58) 523 13 59

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 13.45-15.15
pok. 314
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.45-15.15
pok. 314

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Projektowanie organizacji
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie procesami
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Modele biznesu w zarządzaniu organizacjami

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywacja i kontrola,
 2. Metody i techniki projektowania systemów oraz procesów zarządzania, jak np. struktura organizacyjna, dokumentacja organizacyjna, proces kadrowy, w tym systemy motywacyjne, itp.
 3. Modele biznesu – uwarunkowania oraz mechanizmy wpływające na ich wykorzystanie,
 4. Strategie rozwoju, biznes plany przedsięwzięć prowadzące do restrukturyzacji organizacji,
 5. Alianse strategiczne oraz różnorakie formy konfiguracji działalności organizacji.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Zarządzanie w praktyce

Zakres problemowy seminarium magisterskiego: W ramach seminarium kładziony jest nacisk na wypracowanie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania. Eksponowany jest aspekt prowadzenia badań naukowych, jak również wykorzystywania koncepcji i metod zarządzania na potrzeby projektowania i usprawniania systemów zarządzania. W szczególności zagadnienia te oparte są na funkcjach kierowania, tj. Planowania, Organizowania, Motywacji i Kontroli.

Przykładowe obszary problemowe:

 1. Kreowanie wartości organizacji
 2. Budowa strategii organizacji
 3. Wykorzystywanie i budowa biznes planu
 4. Projektowanie rozwiązań kadrowych i motywacyjnych
 5. Projektowanie rozwiązań organizacyjnych
 6. Restrukturyzacja organizacji
 7. Wykorzystanie koncepcji zarządzania, np. outsourcing, lean management, reengineering, zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe i wirtualne, itp.
 8. Innowacje i transfer technologii w zarządzaniu
 9. Identyfikacja i projektowanie kultury organizacyjnej
 10. Projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje