Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Ewa Spigarska

Stanowisko:
Adiunkt
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

W dniu:
28.04.2018
godz. 14.15-15.00
pok. 214
W dniu:
26.05.2018
godz. 15.00-16.30
pok. 214
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-13.45
pok. 214
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 214

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość ubezpieczycieli
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość ubezpieczycieli
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość finansowa II
  • Seminarium magisterskie
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość instytucji finansowych
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Elementy rachunkowości
  • Rachunkowość finansowa
  • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

Seminarium obejmuje przede wszystkim zagadnienia z rachunkowości finansowej, w zakresie:
- sprawozdawczości finansowej,
- inwestycji w nieruchomości,
- kosztów utrzymania nieruchomości,
- rachunkowości zakładów ubezpieczeń (gospodarczych): przychody i koszty w zakładach ubezpieczeń, specyfika sprawozdań finansowych, regulacje międzynarodowe dotyczące finansów zakładów ubezpieczeń,
- rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach (zagadnienia związane z łączeniem się podmiotów gospodarczych, podziałem spółek, likwidacją),
- ogólnych zagadnień związanych z rachunkowością finansową.

2. Tematy prac:
- Rozliczanie kosztów we wspólnocie mieszkaniowej
- Wpływ MSR/MSSF na rachunkowość zakładów ubezpieczeń
- Zasady ustalania wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
- Wycena wartości aktywów i pasywów w wartościach godziwych podmiotu przejmowanego w warunkach stosowania metody nabycia.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje