Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Ewa Spigarska

Stanowisko:
Adiunkt
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 23.07.2018 - 01.09.2018 zostają odwołane - urlop.

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość ubezpieczycieli
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość ubezpieczycieli
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Seminarium magisterskie
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
  • Rachunkowość finansowa
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

Seminarium obejmuje przede wszystkim zagadnienia z rachunkowości finansowej, w zakresie:
- sprawozdawczości finansowej,
- inwestycji w nieruchomości,
- kosztów utrzymania nieruchomości,
- rachunkowości zakładów ubezpieczeń (gospodarczych): przychody i koszty w zakładach ubezpieczeń, specyfika sprawozdań finansowych, regulacje międzynarodowe dotyczące finansów zakładów ubezpieczeń,
- rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach (zagadnienia związane z łączeniem się podmiotów gospodarczych, podziałem spółek, likwidacją),
- ogólnych zagadnień związanych z rachunkowością finansową.

2. Tematy prac:
- Rozliczanie kosztów we wspólnocie mieszkaniowej
- Wpływ MSR/MSSF na rachunkowość zakładów ubezpieczeń
- Zasady ustalania wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
- Wycena wartości aktywów i pasywów w wartościach godziwych podmiotu przejmowanego w warunkach stosowania metody nabycia.

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach [w]
 • grupa: N51-21
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-22
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość ubezpieczycieli [w]
 • grupa: N31-51
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

Publikacje