Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
218
(+48 58) 523 11 18

Konsultacje

Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 217

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Budżet UE i fundusze unijne
  • Seminarium licencjackie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Dochody i wydatki budżetu państwa, deficyt i dług Skarbu Państwa, skarbowe papiery wartościowe, podatki centralne.
 • Budżety samorządowe – dochody i wydatki, inwestycje, podatki lokalne.
 • Budżet ogólny Unii Europejskiej – źródła dochodów i kierunki wydatków. Polityka strukturalna Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne. Pomoc UE dla Polski. Programy operacyjne realizowane ze środków unijnych w Polsce i w woj. pomorskim w latach 2007-2013.
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
 • Wybrane problemy z zakresu bankowości.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Dochody i wydatki budżetu państwa, deficyt i dług Skarbu Państwa, skarbowe papiery wartościowe, podatki centralne.
 • Budżety samorządowe – dochody i wydatki, inwestycje, podatki lokalne.
 • Budżet ogólny Unii Europejskiej – źródła dochodów i kierunki wydatków. Polityka strukturalna Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne. Pomoc UE dla Polski. Programy operacyjne realizowane ze środków unijnych w Polsce i w woj. pomorskim w latach 2007-2013.
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
 • Wybrane problemy z zakresu bankowości.

Egzaminy i zaliczenia

 • Budżet UE i fundusze unijne [w]
 • gr.: S31-41
  Środa 31.01.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

Publikacje