Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Agata Borowska-Pietrzak

Zakład Zarządzania Personelem

Stanowisko:
Adiunkt
403
(+48 58) 523 13 18

Konsultacje

Odwołane w dniu:
20.09.2018
godz. 13.30-14.30
pok. 403
delegacja
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.30-14.30
pok. 403
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 403
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.30-14.30
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 403

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ocenianie pracowników
  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Organizacja funkcji personalnej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia personalna.
 2. Planowanie kadr. Istota i cele planów kadrowych, Procedura tworzenia planów indywidualnej ścieżki kariery, planów następstw, planu zatrudnienia.
 3. Pozyskiwanie kadr do organizacji. Istota doboru kadr. Budowa profilu kwalifikacyjnego.
 4. Źródła i sposoby rekrutacji, techniki i narzędzia selekcji, wprowadzenie do pracy.
 5. Ocena pracowników i jej znaczenie dla efektywności organizacji, metody i techniki.
 6. Motywowanie pracowników. Istota i sens motywowania pozapłacowego.
 7. Metody i narzędzia motywowania płacowego.
 8. Wartościowanie pracy jako narzędzie zarządzania kadrami w organizacji.
 9. Elementy rozwoju kadr. Znaczenie i pojęcie doskonalenia kadr.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ocenianie pracowników [w]
 • grupa: S33-35
  Poniedziałek 25.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

 • Organizacja funkcji personalnej [w]
 • grupa: S43-15
  Środa 27.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

Publikacje