Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Bartłomiej Gabriel

Stanowisko:
Adiunkt
203
(+48 58) 3 1 2 19

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.15-12.00
pok. 203
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.30-13.15
pok. 203
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.15-12.00
pok. 203
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.30-13.15
pok. 203

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Relacje inwestorskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Relacje inwestorskie
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza finansowa [ćw]
 • grupa: N21-31
  Sobota 02.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N24-01
  Sobota 02.06.2018
  godz.: 11.30-15.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 03.06.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-7
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-41
  Środa 06.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-7
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza finansowa [w]
 • grupa: N21-21
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-41
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N24-01
  Sobota 23.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-213
  E
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: S24-02
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S24-01
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-7
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: S24-01
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S24-02
  Poniedziałek 18.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

Publikacje