Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska

Zakład Rachunkowości Finansowej

Funkcja:
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
222
(+48 58) 523 14 01

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 16.45-18.15
pok. 222
Tydzień II:
Środa
godz. 16.45-18.15
pok. 222

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
  • Rachunkowość finansowa
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość zarządcza
  • Seminarium magisterskie
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Rachunek kosztów
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
  • Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

1) Rachunkowość finansowa: • Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących • Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa • Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza • Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie • Kalkulacja kosztów produktów pracy • Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa • Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej • Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna • Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa • Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:

• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..

• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..

• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….

• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..

• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….

• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA

1) Rachunkowość finansowa:
• Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących
• Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
• Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
• Kalkulacja kosztów produktów pracy
• Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa
• Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
• Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna
• Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa
• Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:
• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..
• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..
• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….
• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..
• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….
• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunek kosztów II [w]
 • grupa: N41-21
  Sobota 03.02.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-22
  Sobota 03.02.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa [w]
 • grupa: S24-01
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S24-02
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych [w]
 • grupa: ACCA 2
  Sobota 03.02.2018
  godz.: 13.30-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

Publikacje