Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

prof. UG, dr hab. Wojciech Żurawik

Funkcja:
Kierownik Katedry Marketingu
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
127

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 127
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 127

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Seminarium magisterskie
  • Niestacjonarne studia doktoranckie
    • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje koncepcje marketingu organizacji, marketing  instytucji finansowych, stategie marketingowe, marketing dóbr i usług luksusowych.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Czynnikiem sukcesu na rynku pracy oraz w biznesie są kompetencje. Dlatego prace powstające w Katderze Marketingu nawiązują do zagadnień związanych z praktyką gospodarczą i aktualnymi trendami rynkowymi. Nasi seminarzyści chętnie podejmują tematy związane z : social mediami i marketingiem w Internecie, turystyką, eventami opraz tzw. branżą spotkań i czasu wolnego, marketingiem w sporcie, strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, procesem decyzyjnym i zachowaniami nabywców, usługami finanowymi i strategiami pozyskiwania kapitału. Łączymy zainteresowania studenta z wybranymi obszarami praktyki. Wybierz maga interesujący temat i obroń pracę w Katedrze Marketingu.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje