Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Sylwester Kania

Zakład Zarządzania Personelem

Stanowisko:
Adiunkt
404
(+48 58) 523 14 10

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.40-09.25
pok. 404
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 404
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.40-09.25
pok. 404
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 404

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Motywowanie w organizacji
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Sztuka prezentacji
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje