Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
211
(+48 58) 523 14 25

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 • Organizacja i funkcjonowanie bankowości centralnej w Polsce.
 • Organizacja i funkcjonowanie bankowości w Unii Europejskiej.
 • Zagadnienia wchodzące w zakres bankowości komercyjnej.
 • Organizacja i funkcjonowanie tzw. instytucji okołobankowych np. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Podatki w Polsce oraz podatki w Unii Europejskiej.
 • Polityka budżetowa w Unii Europejskiej.
 • Dochody i wydatki budżetów gmin.

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje