Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Paweł Galiński

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 202
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.00-15.45
pok. 202
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.00-15.45
pok. 202
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. C-1

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonomia
  • Finanse
  • Finanse samorządu terytorialnego
  • Podatki i opłaty samorządowe
  • Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonomia
  • Finanse publiczne
  • Podatki i opłaty samorządowe
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finansowanie polityki regionalnej
  • Fundusze strukturalne w UE dla jednostek sektora finansów publicznych
  • Zarządzanie finansami JST
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podatki i opłaty samorządowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym koncentrować się m.in. na:

 • organizacji i funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce i na świecie,
 • finansach gmin, powiatów i województw,
 • funkcjonowaniu poszczególnych segmentów rynku finansowego, a w tym rynku akcji, obligacji czy skarbowych papierów wartościowych,
 • finansowaniu projektów i programów unijnych,
 • finansowaniu i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • nowoczesnych instrumentach zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzaniu ryzykiem w podmiotach gospodarczych,
 • ubezpieczeniach w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.
 • finansowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze,
 • bankowych instrumentach wspierających zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego,
 • funkcjonowaniu podatków w Polsce i na świecie,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse [w]
 • grupa: S13-01
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: S13-02
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: S13-03
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: S13-04
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: S13-05
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: S13-06
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

 • Finansowanie polityki regionalnej [w]
 • grupa: S41-11
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-11
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

 • Fundusze strukturalne w UE dla jednostek sektora finansów publicznych [w]
 • grupa: S51-11
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala 202
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-11
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

 • Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE [WDW]
 • grupa: S34-01
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S34-02
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

Publikacje