Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

prof. UG, dr hab. Anna Górczyńska

Zakład Inwestycji

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
126
(+48 58) 523 11 00

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 126
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 126

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • inwestycje infrastrukturalne,
 • inwestycje komunalne,
 • inwestycje w kształtowaniu przestrzeni miasta,
 • inwestycje w sferze usług turystycznych,
 • inwestycje rewitalizacyjne,
 • inwestycje na rynku dzieł sztuki,
 • wyniki finansowania a możliwości inwestycyjne firmy,
 • polityka inwestycyjna firmy,
 • projekty inwestycyjne,
 • inwestycje na rynku nieruchomości.


Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce i Niemczech.
 2. Projekty inwestycyjne w budowę pól golfowych na świecie i w Polsce.
 3. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego - Teatr Szekspirowski w Gdańsku.
 4. Opłacalność inwestycji w wino i metale szlachetne.
   

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje