Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Nelli Artienwicz

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 201
Tydzień I:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 201
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 201
Tydzień II:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ewidencja działalności i rozliczenia podatkowe MSP
  • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Wstęp do prawa podatkowego i podatki pośrednie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Szeroko rozumiana tematyka rachunkowości finansowej wraz z rachunkiem kosztów z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych (MSSF) i regulacji prawa podatkowego. Prace dotyczące jednostek gospodarujących oraz jednostek non profit, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Mile widziane prace z zakresu:

* polityki rachunkowości, 

* ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;

* pomiaru utraty wartości wybranych aktywów (w tym należności, środków trwałych)

* historii i teorii rachunkowości,

* outsourcingu usług księgowych (biura rachunkowe i centra finansowo-księgowe),

* rewizji finansowej,

* rachunkowości podatkowej,

* uproszczonych form ewidencyjnych i opodatkowania (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)

praktycznych aspektów nadrzędnych zasad rachunkowości,

* etyki w rachunkowości

* psychologicznych aspektów pracy księgowego   

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Szeroko rozumiana tematyka rachunkowości finansowej wraz z rachunkiem kosztów z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych (MSSF) i regulacji prawa podatkowego. Prace dotyczące jednostek gospodarujących oraz jednostek non profit, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Mile widziane prace z zakresu:

* polityki rachunkowości, 

* ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;

* pomiaru utraty wartości wybranych aktywów (w tym należności, środków trwałych)

* historii i teorii rachunkowości,

* outsourcingu usług księgowych (biura rachunkowe i centra finansowo-księgowe),

* rewizji finansowej,

* rachunkowości podatkowej,

* uproszczonych form ewidencyjnych i opodatkowania (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)

praktycznych aspektów nadrzędnych zasad rachunkowości,

* etyki w rachunkowości

* psychologicznych aspektów pracy księgowego   

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych [w]
 • grupa: S31-51
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S34-01
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S34-02
  Piątek 02.02.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 201
  E
  termin drugi

  grupa: S31-52
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 201
  E
  termin drugi

  grupa: S34-01
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 201
  E
  termin drugi

  grupa: S34-02
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala 201
  E
  termin drugi

 • Wstęp do prawa podatkowego i podatki pośrednie [w]
 • grupa: N41-21
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-22
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 17.45-18.30
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

Publikacje