Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Marta Penczar

Stanowisko:
Adiunkt
223
(+48 58) 523 13 01

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 09.30-10.15
pok. 223
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.30-09.15
pok. 223
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.30-09.15
pok. 223
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.30-09.15
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
  Tematyka prac licencjackich może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną (rynek depozytowy, kredytowy (konsumpcyjny i mieszkaniowy), rozliczenia pieniężne), rozwojem polskiego rynku finansowego, integracją rynków finansowych w Unii Europejskiej a także rynkami, np.
 2. Tematyka seminarium:
 • Bankowość detaliczna:
 • działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej
 • rynek kredytów konsumpcyjnych
 • obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • kanały dystrybucji usług bankowych
 • Integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Rozwój rynku finansowego w Polsce
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Analiza czynników determinujących ocenę zdolności kredytowej klienta detalicznego
 • Upadłość konsumencka w Polsce
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce
 • Kierunki integracji rynku bankowości detalicznej w Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta na rynku bankowym
 • Konkurencyjność polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE
 • Dystans rozwojowy polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE

Egzaminy i zaliczenia

 • Bankowość [ćw]
 • grupa: S13-05
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Bankowość [w]
 • grupa: S12-31
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-01
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-130
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-130
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-31
  Wtorek 18.09.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S12-32
  Wtorek 18.09.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

 • Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych [WDW]
 • grupa: WDW
  Piątek 22.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Wtorek 18.09.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

Publikacje