Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Marek Ossowski

Stanowisko:
Adiunkt
204
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Studia podyplomowe
    • Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji
    • Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia z szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarujących z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego.
 

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

Oczekiwana tematyka prac powinna obejmować zagadnienia związane z:
a)rachunkiem kosztów (w tym: rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów jakości, rozliczanie kosztów pośrednich, kalkulacja kosztu wytworzenia produktu)
b)rachunkowością zarządczą (w tym: wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników, analiza progu rentowności, zrównoważoną kartą wyników),
c)budżetowaniem (w tym: procedura tworzenia budżetów, koncepcje budżetowania),
d)controllingiem (w tym: controlling operacyjny i strategiczny, benchmarking).

Prace powinny być napisane przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego.

2.Przykładowe tematy prac

-Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem
-Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników w przedsiębiorstwie XYZ
-Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie firmy XYZ
-Ewidencja i rozliczanie kosztów pośrednich w przedsiębiorstwie XYZ
-Budżetowanie jako metoda zarządzania kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
-Procedura wdrożenia budżetowania na przykładzie firmy XYZ
-Controlling operacyjny (strategiczny) w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy XYZ
-Zarządzanie strategiczne z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników na przykładzie firmy XYZ
-Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu strategicznym na przykładzie firmy XYZ

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje