Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 22:59

dr Marek Kalinowski

Zakład Zarządzania Personelem

Stanowisko:
Adiunkt
401
(+48 58) 523 13 18

Konsultacje

Przeniesione na dzień:
26.04.2018
godz. 11.30-12.15
pok. 401
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 401
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-12.45
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 401

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rozwój pracowników
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Badanie pracy.
 3. Planowanie zasobów ludzkich.
 4. Rekrutacja kandydatów do pracy.
 5. Selekcja kandydatów do pracy.
 6. Wartościowanie pracy.
 7. Wynagradzanie pracowników.
 8. Okresowe oceny pracownicze.
 9. Szkolenie pracowników.
 10. Kariery pracownicze.
 11. Zwolnienia pracownicze.
 12. Rynek pracy: popyt i podaż na rynku pracy, bezrobocie, koszty pracy, społeczna wydajność pracy, stosunki pracy, zróżnicowanie wynagrodzeń, płaca minimalna.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje