Strona główna » Studia
Studia
Harmonogram egzaminów dyplomowych

Harmonogram egzaminów licencjackich/magisterskich
w dniu    26.06.2019  r.    (środa)     WZ - 130

L.p.

Rodzaj

Promotor

Przewodniczący

Recenzent

Dyplomant

Godzina

1

II stopień

dr Danuta Gaik-Pokojska

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Stanisław Wrycza

230976

8.45

2

I stopień

prof. dr hab. Jerzy Gierusz

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr Katarzyna Koleśnik

248304

9.00

3

I stopień

prof. dr hab. Jerzy Gierusz

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr Katarzyna Koleśnik

248251

9.15

4

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

250019

9.30

5

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

251138

9.40

6

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

248684

9.50

7

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

250070

10.00

8

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

223652

10.10

9

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

251403

10.20

10

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

244160

10.30

11

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

250094

10.40

12

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

250106

10.50

13

I stopień

dr Anna Siemionek

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

250024

11.00

15

I stopień

dr Adam Barembruch

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

248285

11.45

16

I stopień

dr Adam Barembruch

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

247129

12.00

17

I stopień

dr Adam Barembruch

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

248320

12.15

18

I stopień

dr Tomasz Dryl

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

248458

12.30

19

I stopień

dr Tomasz Dryl

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

248451

12.45

20

I stopień

dr Tomasz Dryl

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

197106

13.00

21

I stopień

dr Wioleta Dryl

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzwyczajny

dr hab. Ewelina Sokołowska

248521

13.15

 

Harmonogram egzaminów licencjackich/magisterskich
w dniu    01.07.2019  r.    (środa)     WZ - 130

L.p.

Rodzaj

Promotor

Przewodniczący

Recenzent

Dyplomant

Godzina

1

II stopień

prof. dr hab. Mirosław Szreder

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Andrzej Dżuryk

222143

8.45

2

II stopień

dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. nadzwyczajny 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

233240

9.00

3

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

234592

9.15

4

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

234475

9.25

5

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

222202

9.35

6

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

233350

9.45

7

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

234556

9.55

8

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

234506

10.05

9

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

234714

10.15

10

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

234744

10.25

11

II stopień

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Paweł Galiński

229369

10.35

12

I stopień

dr Paweł Galiński

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

240384

10.50

13

I stopień

dr Paweł Galiński

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

240697

11.00

14

I stopień

dr Paweł Galiński

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

228204

11.10

15

I stopień

dr Paweł Galiński

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

prof. dr hab. Ryszard Wierzba 

243859

11.20

16

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

248400

11.40

17

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

221048

11.50

18

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

248606

12.00

19

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

248574

12.10

20

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

245813

12.20

21

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

248563

12.30

22

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

248546

12.40

23

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

248643

12.50

24

I stopień

dr Alicja Antonowicz

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzwyczajny

246252

13.00

25

II stopień

dr Michał Chalastra 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. nadzwyczajny

256357

13.20

26

II stopień

dr Michał Chalastra 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. nadzwyczajny

213561

13.30

27

II stopień

dr Michał Chalastra 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. nadzwyczajny

249935

13.40

28

II stopień

dr Michał Chalastra 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. nadzwyczajny

249963

13.50

29

I stopień

dr Michał Chalastra 

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. nadzwyczajny

188384

14.00