Strona główna » Studia
Studia
Opłaty
Aktualizacja: Środa, 13 września 2017 roku, godz. 08:58

Stawki opłat za niestacjonarne studia doktoranckie reguluje corocznie ogłaszane zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim. W roku akademickim 2015/2016 obowiązuje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim. Jest ono dostępne na stronie http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2698
 
Zgodnie z nim studenci niestacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania wybierają jedną z trzech następujących stawek opłaty za studia:

  • ratalną w wysokości 6 x 1000 zł,
  • semestralną w wysokości 2 x 2800 zł,
  • roczna w wysokości 5400 zł.