Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
4 Marketing II 2 E 14 14
5 Prawo cywilne 3 Z 30 30
6 Przedsiębiorczość 8 Z 22 14 8
7 Venture capital 4 Z 8 8
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 -
SEMESTR II
1 Ekonomika usług 2 Z 8 8
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Projektowanie organizacji 3 Z 16 8 8
4 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
5 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
6 Strategie marketingowe 4 Z 12 12
7 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
8 Zarządzanie projektami europejskimi 2 Z 8 8
9 Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 16 8 8
RAZEM 30 - 127 60 53 0 14 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
2 Projektowanie systemów płac 3 Z 8 8
3 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
4 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
5 Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 5 Z 15 8 7
6 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
7 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
RAZEM 30 - 147 76 57 0 14 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 10 10
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości 3 Z 8 8
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 3 Z 8 8
7 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
RAZEM 30 - 85 71 0 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 329 165 0 42 -
« wróć