Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Bankowość II 4 E 10 10
2 Finanse przedsiębiorstwa II 4 E 10 10
3 Finanse publiczne II 3 E 10 10
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
5 Polityka pieniężna 4 Z 8 8
6 Rachunek kosztów II 6 E/Z 30 15 15
7 Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10
8 Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego 2 Z 20 10 10
RAZEM 30 - 106 81 25 0 0 -
SEMESTR II
1 Banking, Finance and Insurance 2 Z 15 15
2 Finansowanie polityki regionalnej 2 Z 10 4 6
3 Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10
4 Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10
5 Rachunkowość zarządcza 6 E/Z 20 10 10
6 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
7 Standardy sprawozdawczości finansowej 6 E/Z 20 10 10
8 Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń 2 Z 20 10 10
RAZEM 30 - 129 54 61 0 14 -
SEMESTR III
1 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
3 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10
4 Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej 3 Z 10 10
5 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
6 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
7 Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej 3 Z 18 18
8 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30
9 Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 2 Z 10 10
10 Zarzadzanie strategiczne 2 Z 15 15
RAZEM 30 - 150 98 38 0 14 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Fundusze strukturalne w UE dla jednostek sektora finansów publicznych 2 Z 16 8 8
3 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
4 Prawo finansowe 2 Z 15 15
5 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
7 Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10
RAZEM 30 - 95 73 8 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 480 306 132 0 42 -
« wróć