Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
4 Marketing II 2 E 14 14
5 Mediacje i negocjacje społeczne 3 Z 10 10
6 Prawo cywilne 3 Z 30 30
7 Projektowanie organizacji 9 E/Z 28 14 14
RAZEM 30 - 185 132 53 0 0 -
SEMESTR II
1 Analiza portfelowa 4 Z 10 10
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Projektowanie modeli biznesowych 5 Z 10 10
4 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
5 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
6 Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami 6 E 10 10
7 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 97 54 29 0 14 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
2 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
3 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
4 Techniki mierzenia procesów pracy 5 E/Z 24 12 12
5 Zarządzanie grupami kapitałowymi 3 Z 10 10
6 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
7 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
RAZEM 30 - 158 82 62 0 14 -
SEMESTR IV
1 Biznes międzynarodowy 3 Z 10 10
2 Ekonometria 4 Z 10 10
3 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
7 Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu 3 Z 10 10
RAZEM 30 - 89 75 0 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 529 343 144 0 42 -
« wróć