Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Bankowość II 4 E 10 10
2 Ekonomiczna ocena projektów informatycznych 1 Z 8 8
3 Finanse przedsiębiorstwa II 4 E 10 10
4 Finanse publiczne II 3 E 10 10
5 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
6 Polityka pieniężna 4 Z 8 8
7 Rachunek kosztów II 6 E/Z 30 15 15
8 Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10
9 Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 1 Z 18 4 14
RAZEM 30 - 112 83 29 0 0 -
SEMESTR II
1 Budżetowanie 2 Z 18 18
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10
4 Podatki:VAT i dochodowy 1 Z 12 12
5 Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10
6 Rachunkowość podatkowa 1 Z 6 6
7 Rachunkowość zarządcza 6 E/Z 20 10 10
8 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
9 Standardy sprawozdawczości finansowej 6 E/Z 20 10 10
RAZEM 30 - 135 58 63 0 14 -
SEMESTR III
1 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
2 Konsolidacja sprawozdań finansowych 5 Z 20 8 12
3 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
4 Odroczony podatek dochodowy 3 Z 10 6 4
5 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10
6 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
7 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
8 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30
9 Zarzadzanie strategiczne 2 Z 15 15
RAZEM 30 - 142 102 26 0 14 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
3 Prawo finansowe 2 Z 15 15
4 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10
5 Rewizja sprawozdań finansowych 2 Z 18 6 12
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
7 Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10
RAZEM 30 - 97 71 12 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 486 314 130 0 42 -
« wróć