Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Bankowość II 4 E 10 10
2 Finanse przedsiębiorstwa II 4 E 10 10
3 Finanse publiczne II 3 E 10 10
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
5 Polityka pieniężna 4 Z 8 8
6 Rachunek kosztów II 4 E/Z 46 16 30
7 Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10
8 Standardy sprawozdawczości finansowej 3 E/Z 46 16 30
9 Wstęp do prawa podatkowego i podatki pośrednie 1 E 16 16
RAZEM 30 - 164 104 60 0 0 -
SEMESTR II
1 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
2 Konsolidacja sprawozdań finansowych 6 E/Z 30 14 16
3 Podatki bezpośrednie, podatki lokalne, prawo celne 6 E/Z 30 14 16
4 Rachunkowość instytucji finansowych 6 E/Z 32 16 16
5 Rachunkowość zarządcza 6 E/Z 30 14 16
6 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
RAZEM 30 - 151 58 79 0 14 -
SEMESTR III
1 Budżetowanie 6 E/Z 30 10 20
2 Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 8 E/Z 30 14 16
3 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
4 Sprawozdawczość instytucji finansowych 10 E/Z 32 16 16
RAZEM 30 - 106 40 52 0 14 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 8 E/Z 30 14 16
2 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
3 Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 4 E/Z 30 10 20
4 Rewizja sprawozdań finansowych 5 E/Z 46 16 30
5 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
RAZEM 30 - 135 55 66 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 556 257 257 0 42 -
« wróć