Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Bankowość II 3 E 15 15
2 Ekonomiczna ocena projektów informatycznych (wdw) 1 Z 15 15
3 Finanse przedsiębiorstwa II 3 E 15 15
4 Finanse publiczne II 3 E 15 15
5 Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15
6 Polityka pieniężna 4 Z 15 15
7 Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30
8 Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15
9 Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 2 Z 30 15 15
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 1 Z 15 15
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 -
SEMESTR II
1 Budżetowanie 2 Z 30 15 15
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
3 Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15
4 Podatki: VAT i dochodowy (wdw) 2 Z 30 30
5 Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15
6 Rachunkowość podatkowa 2 Z 15 15
7 Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15
8 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
9 Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 -
SEMESTR III
1 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
2 Konsolidacja sprawozdań finansowych 5 Z 30 15 15
3 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
4 Odroczony podatek dochodowy 3 Z 15 15
5 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
7 Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30
10 Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 225 165 30 0 30 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
3 Prawo finansowe 1 Z 15 15
4 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15
5 Rewizja sprawozdań finansowych 2 Z 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 540 210 0 90 -
« wróć