Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 30 15 15
2 Badania operacyjne II 3 Z 30 15 15
3 Ekonometria dynamiczna 6 Z/E 30 15 15
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15
5 Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15
6 Mikroekonometria 3 Z 30 15 15
7 Techniki obliczeniowe 2 Z 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 225 135 30 60 0 -
SEMESTR II
1 Analiza logitowa i probitowa 3 Z 30 15 15
2 Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego 4 Z 30 15 15
3 Ekonometria II 4 Z 30 15 15
4 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
5 Prognozowanie i symulacje 5 Z/E 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
7 Sieci komputerowe 3 Z 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Wycena aktywów 3 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 255 105 60 60 30 -
SEMESTR III
1 Analiza rynku 2 Z 15 15
2 Analiza szeregów czasowo-przekrojowych 2 Z 30 15 15
3 Ekonometria finansowa 3 Z/E 30 15 15
4 Inżynieria oprogramowania 4 Z/E 30 15 15
5 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
6 Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw 2 Z 30 15 15
7 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
8 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
9 Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
11 Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 270 150 75 15 30 -
SEMESTR IV
1 Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 3 Z 30 20 10
2 Ekonometryczna analiza rynków finansowych 4 Z 30 15 15
3 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
4 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
6 Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 110 15 25 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 930 500 180 160 90 -
« wróć