Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 E 8 8
2 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
3 Ekonomika przedsiębiorstw 8 E/Z 20 10 10
4 Język angielski* 2 Z 30 30
5 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
6 Motywowanie w organizacji 2 Z 12 12
7 Podstawy ochrony środowiska 5 Z 20 12 8
8 Zachowania konsumenckie 2 Z 16 16
9 Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8
10 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 154 90 64 0 0 -
SEMESTR V
1 Auditor ISO 9001 4 E/Z 24 12 12
2 Jakość usług 1 Z 12 12
3 Język angielski* 2 E/Z 30 30
4 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
5 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
6 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
7 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
8 Zarządzanie jakością II 6 E/Z 40 26 14
9 Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 8 8
10 Zarządzanie marketingowe 2 Z 14 8 6
11 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
12 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 218 122 56 26 14 -
SEMESTR VI
1 Modele doskonałości 2 Z 12 12
2 Rozwój zrównoważony 1 Z 10 10
3 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
4 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
5 Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8
6 Strategie konkurencji 3 E/Z 16 12 4
7 Systemy zarządzania środowiskowego 3 Z 20 20
8 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
9 Zarządzanie produkcją 3 Z 14 8 6
10 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
RAZEM 30 - 154 110 30 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1183 710 419 26 28 -
« wróć