Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Administracja kadrowa (System informacji personalnej) 2 Z 10 10
2 Analiza finansowa 3 E 8 8
3 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
4 Język angielski* 2 Z 30 30
5 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
6 Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12
7 Psychologia w zarządzaniu 5 E/Z 36 22 14
8 Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 18 9 9
9 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
10 Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12
RAZEM 30 - 166 97 69 0 0 -
SEMESTR V
1 Analiza pracy 2 Z 20 10 10
2 Audyt wewnętrzny 2 Z 12 12
3 Język angielski* 2 E/Z 30 30
4 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
5 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
6 Podstawy prawa pracy 3 Z 26 14 12
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
8 Rekrutacja i selekcja pracowników 3 E/Z 28 14 14
9 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
10 Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6
11 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
12 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 228 122 92 0 14 -
SEMESTR VI
1 Ocenianie pracowników 4 E/Z 20 10 10
2 Podstawy wynagradzania pracowników 5 E/Z 20 10 10
3 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
4 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
5 Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8
6 Sztuka prezentacji 3 Z 14 14
7 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
8 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
RAZEM 30 - 136 68 54 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1187 675 484 0 28 -
« wróć