Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 E 8 8
2 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
3 Inwestycje na rynku kapitałowym 5 E/Z 26 8 18
4 Język angielski* 2 Z 30 30
5 Matematyka finansowa 2 Z 8 8
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
7 Podstawy gospodarki nieruchomościami 4 Z 12 12
8 Prawo w inwestycjach i nieruchomościach 2 Z 10 10
9 Projekty z funduszy UE 2 Z 10 10
10 Rynek nieruchomości 3 Z 12 12
11 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 156 84 72 0 0 -
SEMESTR V
1 Inwestycje w wartości niematerialne i prawne 2 Z 8 8
2 Język angielski* 2 E/Z 30 30
3 Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnych 2 Z 8 8
4 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
5 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 4 E/Z 30 10 10 10
6 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
7 Podstawy budownictwa i kosztorysowania 2 Z 10 10
8 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
9 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
10 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
11 Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych FIDIC 2 Z 6 6
12 Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 2 Z 6 6
13 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 188 96 60 18 14 -
SEMESTR VI
1 Finansowanie inwestycji i nieruchomości 3 Z 20 10 10
2 Inwestowanie na rynku nieruchomości 2 E/Z 28 10 18
3 Podatki w działalności gospodarczej 1 Z 6 6
4 Podstawy zarządzania nieruchomościami 3 Z 36 18 18
5 Pośrednictwo i komercjalizacja nieruchomości 3 Z 12 12
6 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
7 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
8 Symulacje w rachunku opłacalności inwestycji 1 Z 6 6
9 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
10 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
RAZEM 30 - 182 96 72 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1183 664 473 18 28 -
« wróć