Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Makroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Podstawy zarządzania 4 E 8 8
3 Prawo 3 Z 30 30
4 Statystyka 4 E/Z 30 14 16
5 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 203 141 62 0 0 -
SEMESTR II
1 Ekonometria 7 E/Z 30 14 16
2 Finanse 6 E/Z 45 30 15
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
5 Rachunkowość 7 E/Z 45 15 30
6 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 225 119 106 0 0 -
SEMESTR III
1 Bankowość 5 E/Z 38 24 14
2 Finanse publiczne 5 E/Z 36 22 14
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Matematyka finansowa 2 Z 26 12 14
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 38 14 24
7 Rynki finansowe 5 E/Z 38 24 14
8 System podatkowy w Polsce 2 Z 8 8
9 Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 230 120 110 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 5 E/Z 38 24 14
2 Finanse przedsiębiorstwa 8 E/Z 50 30 20
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
5 Podstawy controllingu 2 Z 8 8
6 Sprawozdawczość finansowa 2 Z 8 8
7 Ubezpieczenia gospodarcze 3 E/Z 26 12 14
8 Ubezpieczenia społeczne 2 Z 10 10
9 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 4 Z 8 8
RAZEM 30 - 186 92 94 0 0 -
SEMESTR V
1 Analiza i wycena akcji, obligacji 4 E 20 20
2 Analiza instrumentów pochodnych 2 Z 10 10
3 Banking and Finance (lektorat) 3 Z 20 20
4 Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 8 8
5 Język angielski* 2 E/Z 30 30
6 Marketing 4 Z 8 8
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 160
8 Rachunek kosztów I 2 E 8 8
9 Rynek kapitałowy 4 Z 20 10 10
10 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
11 Zarządzanie ryzykiem w banku 3 Z 12 12
RAZEM 30 - 150 76 60 0 14 -
SEMESTR VI
1 Bankowość detaliczna 4 E 12 12
2 Bankowość hipoteczna 4 E 12 12
3 Bankowość korporacyjna 4 E 12 12
4 Finanse międzynarodowe 5 E/Z 20 10 10
5 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
6 Prawo finansowe dla maklerów 4 Z 10 10
7 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
RAZEM 30 - 86 62 10 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1080 610 442 0 28 -
« wróć