Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski* 2 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
3 Prawo 3 Z 15 15
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 15 15
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 104 106 0 0 -
SEMESTR II
1 Finanse publiczne 4 E/Z 25 15 10
2 Informatyka ekonomiczna 4 E/Z 30 15 15
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Makroekonomia 6 E/Z 30 20 10
5 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 4 Z 30 15 15
6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 60 30 30
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 235 125 110 0 0 -
SEMESTR III
1 Ekonometria 8 E/Z 60 30 15 15
2 Finanse przedsiębiorstw 3 E/Z 20 12 8
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8
5 Podstawy zarządzania 5 E/Z 45 30 15
6 Programowanie komputerów 6 E/Z 45 30 15
7 Ubezpieczenia 2 Z 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 224 126 83 15 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza portfela papierów wartościowych 5 Z 20 10 10
2 Analiza szeregów czasowych 5 Z 20 10 10
3 Bankowość 2 Z 8 8
4 Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka 3 Z 12 12
5 Język angielski* 2 E/Z 30 30
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
7 Modelowanie popytu konsumpcyjnego 2 Z 10 10
8 Rachunkowość 4 E/Z 30 15 15
9 Rynki finansowe 3 E 8 8
10 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 154 71 73 10 0 -
SEMESTR V
1 Analiza finansowa 2 Z 8 8
2 Badania operacyjne 5 E/Z 45 15 15 15
3 Bazy danych 3 E/Z 40 10 30
4 Instytucje wspólnego inwestowania 5 Z 20 10 10
5 Komputerowe pakiety ekonometryczne 2 Z 10 10
6 Modelowanie makroekonomiczne 5 Z 20 10 10
7 Modelowanie procesu produkcyjnego 4 Z 12 12
8 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
9 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
RAZEM 30 - 169 65 65 25 14 -
SEMESTR VI
1 Analiza fundamentalna 2 Z 10 10
2 Analiza techniczna 2 Z 10 10
3 Diagnozowanie koniunktury gospodarczej 2 Z 20 10 10
4 Marketing 2 Z 8 8
5 Modelowanie procesów finansowych 3 Z 15 15
6 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
7 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
8 Prognozowanie 3 E 8 8
9 Projektowanie systemów informatycznych 6 E/Z 45 15 30
10 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
RAZEM 30 - 144 55 60 15 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1136 546 497 65 28 -
« wróć