Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski* 2 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
3 Prawo 3 Z 15 15
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 15 15
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 104 106 0 0 -
SEMESTR II
1 Finanse publiczne 4 E/Z 25 15 10
2 Informatyka ekonomiczna 4 E/Z 30 15 15
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Makroekonomia 6 E/Z 30 20 10
5 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 4 Z 30 15 15
6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 60 30 30
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 235 125 110 0 0 -
SEMESTR III
1 Ekonometria 8 E/Z 60 30 15 15
2 Finanse przedsiębiorstw 3 E/Z 20 12 8
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8
5 Podstawy zarządzania 5 E/Z 45 30 15
6 Programowanie komputerów 6 E/Z 45 30 15
7 Ubezpieczenia 2 Z 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 224 126 83 15 0 -
SEMESTR IV
1 Bankowość 2 Z 8 8
2 Język angielski* 2 E/Z 30 30
3 Komputerowe pakiety statystyczne 5 Z 20 20
4 Metody klasyfikacji 2 Z 10 10
5 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
6 Organizacja i technika badań próbkowych 6 Z 28 14 14
7 Rachunkowość 4 E/Z 30 15 15
8 Rynki finansowe 3 E 8 8
9 Statystyka społeczna 2 Z 10 10
10 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 160 63 67 30 0 -
SEMESTR V
1 Analiza finansowa 2 Z 8 8
2 Badania marketingowe 5 Z 20 20
3 Badania operacyjne 5 E/Z 45 15 15 15
4 Bazy danych 3 E/Z 40 10 30
5 Demografia 8 E/Z 40 20 20
6 Oprogramowanie symulacji komputerowych 3 Z 12 12
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
8 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
RAZEM 30 - 179 53 45 67 14 -
SEMESTR VI
1 Eksploracyjne metody analizy danych 5 Z 22 12 10
2 Marketing 2 Z 8 8
3 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Prognozowanie 3 E 8 8
6 Projektowanie systemów informatycznych 6 E/Z 45 15 30
7 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
8 Sztuczne sieci neuronowe 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 121 67 30 10 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1129 538 441 122 28 -
« wróć