Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:22

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 E 8 8
2 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
5 Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12
6 Psychologia w zarządzaniu 5 E/Z 36 22 14
7 Zarządzanie organizacjami publicznymi 2 Z 12 12
8 Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 18 9 9
9 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
10 Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12
RAZEM 30 - 168 99 69 0 0 -
SEMESTR V
1 Audyt wewnętrzny 2 Z 12 12
2 Fuzje i przejęcia 3 Z 14 14
3 Język angielski* 2 E/Z 30 30
4 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
5 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
6 Organizacja procesów decyzyjnych 5 E/Z 26 16 10
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
8 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
9 Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6
10 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
11 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 194 114 66 0 14 -
SEMESTR VI
1 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
2 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
3 Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8
4 Sztuka prezentacji 4 Z 24 24
5 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
6 Zarządzanie logistyczne 6 E/Z 46 24 22
7 Zarządzanie marketingowe 2 E 12 12
8 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
RAZEM 30 - 164 84 66 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1183 685 470 0 28 -
« wróć