Strona główna » Studia
Studia
Informacje Prodziekana
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:21
Specjalności na Niestacjonarnych Studiach Licencjackich Wydziału Zarządzania UG od IV semestru (letniego) w roku akademickim 2017/2018 »

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

uwzględniając: (1) preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo na moją prośbę do 1 grudnia 2017 r.; (2) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią z ocen; a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostanie uruchomiona w bieżącym roku akademickim jedna specjalność: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI;
   
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności:
  • 3 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ,
  • 1 grupa studencka na specjalności: BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE,
  • 1 grupa studencka na specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING.
 3. na Kierunku Informatyka i Ekonometria – zostanie uruchomiona 1 grupa studencka na specjalności: INFORMATYKA EKONOMICZNA.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wyżej wymienione trzy kryteria, decydujące o  uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie decyzji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Decyzje o specjalnościach >>> PLIK DO POBRANIA


 

Wybór specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia - WAŻNE (termin do 1 grudnia 2017) »

Szanowni Państwo,

Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjat) zobowiązani są do wyboru specjalności w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2017. W tym celu uruchomiona została platforma elektroniczna, odpowiednio dla kierunku:

UWAGA:
Po zalogowaniu się Student zobligowany jest do określenia swoich preferencji, wskazując odpowiednią ocenę obok WSZYSTKICH wyświetlonych na danym kierunku specjalności. Student powinien wskazać swoje preferencje w odniesieniu do więcej niż jednej specjalności, gdyż:

 1. nie każda specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli nie będzie się cieszyła powodzeniem wśród Studentów i wystarczającą minimalną liczbą kandydatów do jej utworzenia;
 2. średnia ocen Studenta może spowodować, że nie dostanie się na specjalność, którą wskazał jako pierwszą wśród swoich preferencji, co wystąpić może w przypadku dużego zainteresowania daną specjalnością.

Decyzja o uruchomieniu danej specjalności oraz lista studentów – zostaną podane w II połowie grudnia 2017.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dodatkowy termin zaliczenia - Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów / gr. 371-372 NSL »

Szanowni Studenci z gr. 371-372 NSL,

uprzejmie informuję, iż w uzgodnieniu z Panem dr Cyrylem Kotylą - ostatni (dodatkowy) możliwy termin zaliczenia przedmiotu: BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTÓW odbędzie się w dniu: 16 września br. (sobota) w godz. 9:45-10:45 w sali C-6 (Centrum Dydaktyczne).

Informuję jednocześnie, iż jest to DODATKOWY i ostatni termin rozliczenia ww. przedmiotu, który zgodził się na moją prośbę przeprowadzić Pan Doktor, co bardzo proszę wziąć pod uwagę przygotowując się do zaliczenia.

Z wyrazami szacunku

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dodatkowe zaliczenie z przedmiotu: NADZÓR KORPORACYJNY »

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, iż w uzgodnieniu z Panią Prof. dr. hab. M. Jerzemowską - ostatni możliwy termin zaliczenia przedmiotu: NADZÓR KORPORACYJNY, zarówno przez Studentów studiów niestacjonarnych, jak również studiów stacjonarnych, odbędzie się w dniu: 25 marca (sobota). o godz. 13:00 w Auli WZR UG.

Informuję jednocześnie, iż jest to DODATKOWY i ostatni termin rozliczenia ww. przedmiotu, który zgodziła się przeprowadzić Pani Profesor, co bardzo proszę wziąć pod uwagę przygotowując się do zaliczenia.

Z wyrazami szacunku

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dziekanat nieczynny - sobota 11 lutego 2017 »

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, iż w dniu 11 lutego (sobota), z uwagi na brak zjazdu zarówno dla Studentów I jak również II stopnia – dziekanat studiów niestacjonarnych jest zamknięty.

Wszelkie sprawy prosimy kierować drogą elektroniczną na odpowiedni adres mailowy:

 1. Pani Iwona Nadolska (iwona.nadolska@ug.edu.pl) – Informatyka I oraz II stopień; FiR I stopień I rok i BiDF; FiR II stopień BiDF oraz BR,
 2. Pani Danuta Halikowska (danuta.halikowska@ug.edu.pl) – Zarządzanie I oraz II stopień, Menedżer, FiR I oraz II stopień FPiC oraz FiR I rok I stopień,
 3. Pani mgr Beata Kędzierska (beata.kedzierska@ug.edu.pl) – FiR I stopień Rachunkowość; FiR II stopień Rachunkowość
 4. Pani Małgorzata Liebrecht (malgorzata.liebrecht@ug.edu.pl) – Zarządzanie I oraz II stopień specjalności: IiN, ZRP, Marketing; FiR I stopień.

Jednocześnie informuję, iż w dniach roboczych dziekanat st. niestacjonarnych jest otwarty zgodnie z podanymi godzinami pracy.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Wybór specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia - WYNIKI »

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

decyzją Kolegium Dziekańskiego, uwzględniając: (1) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią, (2) określone preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo do 31 grudnia 2016 r., (2), a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe, uprzejmie informuję, iż:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności: 1 grupa studencka na specjalności: MARKETING oraz 1 grupa na specjalności: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI;
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności: 2 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ, a także po 1 grupie na specjalnościach: BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE oraz FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING;
 3. na Kierunku Informatyka i Ekonometria – zostanie uruchomiona 1 grupa studencka na specjalności: INFORMATYKA EKONOMICZNA.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wymienione na wstępie trzy kryteria, decydujące o  uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie stosownych decyzji. Niestety wielu Studentów (w szczególności na Kierunku Zarządzanie) nie skorzystało z możliwości określenia swoich preferencji, czego konsekwencją było ich przyporządkowanie do danej specjalności wyłącznie w oparciu o średnią i liczebność grup.

POBIERZ WYNIKI PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI - plik PDF

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Administracja na Kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe »

Uprzejmie informuję, iż administracja międzywydziałowym kierunkiem Podatki i Doradztwo Podatkowe, który realizowany jest przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od listopada 2016 r. odbywa się w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji:

Podatki i doradztwo podatkowe - studia I oraz II stopnia - pokój 2059 tel.: 58 523 28 92 - podatki@prawo.ug.edu.pl

Wszelkie sprawy administracyjne związane z realizacją zajęć na tym kierunku prosimy kierować bezpośrednio do p. Marleny Domblat (marlena.domblat@prawo.ug.edu.pl) bądź na ww. adres korespondecnyjny.

Bezpośredni link do dziekanatu Prawa i Administracji (PiDP):
http://prawo.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat/podatki_i_doradztwo_podatkowe

---

dr hab. Paweł Antonowicz

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański