Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Poniedziałek, 05 września 2016 roku, godz. 20:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski 1 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15
3 Prawo 3 Z 30 30
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 5 Z/E 30 15 15
2 Finanse 5 Z/E 30 15 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15
6 Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30
2 Język angielski 1 Z 30 30
3 Marketing 5 Z/E 60 30 30
4 Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 15 15
6 Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30
7 Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15
8 Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15
9 Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15
2 Badania marketingowe 3 Z 30 15 15
3 Język angielski 2 Z/E 30 30
4 Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15
5 Segmentacja rynku 3 Z 30 15 15
6 Strategie konkurencji 3 Z 30 15 15
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 5 Z 75 75
8 Zachowania konsumenckie 3 Z 30 15 15
9 Zarządzanie marketingowe 5 Z/E 60 30 30
10 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 360 195 165 0 0 -
SEMESTR V
1 Marketing usług 2 Z 30 15 15
2 Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15
3 Ochrona środowiska 1 Z 15 15
4 Polityka cenowa 2 Z 30 15 15
5 Polityka dystrybucji 2 Z 30 15 15
6 Polityka produktu 3 Z 30 15 15
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
8 Promocja 3 Z/E 60 30 30
9 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
11 Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30
12 Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15
RAZEM 30 - 360 195 135 0 30 -
SEMESTR VI
1 Budżetowanie i audyt marketingowy 2 Z 30 15 15
2 Marketing ery cyfrowej 3 Z 30 15 15
3 Marketing na rynku kapitałowym 3 Z 30 15 15
4 Marketing przemysłowy 2 Z 15 15
5 Marketing wewnętrzny 3 Z 30 15 15
6 Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15
7 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 1 Z 15 15
9 Wdw UG 2 Z 30 30
10 Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15
11 Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15
RAZEM 30 - 305 165 105 0 35 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 1020 840 0 65 -
« wróć