Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Poniedziałek, 05 września 2016 roku, godz. 20:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski 1 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15
3 Prawo 3 Z 30 30
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 5 Z/E 30 15 15
2 Finanse 5 Z/E 30 15 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15
6 Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30
2 Język angielski 1 Z 30 30
3 Marketing 5 Z/E 60 30 30
4 Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 15 15
6 Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30
7 Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15
8 Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15
9 Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15
2 Badania marketingowe 3 Z 30 15 15
3 Inwestycje na rynku kapitałowym 5 Z/E 45 15 30
4 Język angielski 2 Z/E 30 30
5 Matematyka finansowa 2 Z 15 15
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15
7 Podstawy gospodarki nieruchomościami 3 Z 30 30
8 Prawo w inwestycjach i nieruchomościach 2 Z 30 30
9 Projekty z funduszy UE 2 Z 30 30
10 Rynek nieruchomości 3 Z 15 15
11 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 45 45
12 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 345 210 135 0 0 -
SEMESTR V
1 Inwestycje w wartości niematerialne i prawne 2 Z 15 15
2 Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnych 2 Z 15 15
3 Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15
4 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 3 Z/E 45 15 15 15
5 Ochrona środowiska 1 Z 15 15
6 Podstawy budownictwa i kosztorysowania 2 Z 30 15 15
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
8 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
10 Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30
11 Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych FIDIC 1 Z 15 15
12 Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 2 z 15 15
13 Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15
RAZEM 30 - 315 180 75 30 30 -
SEMESTR VI
1 Finansowanie inwestycji i nieruchomości 3 Z 30 15 15
2 Inwestowanie na rynku nieruchomości 3 Z/E 45 15 30
3 Podatki w działalności gospodarczej 2 Z 30 15 15
4 Podstawy zarządzania nieruchomościami 3 Z 60 30 30
5 Pośrednictwo i komercjalizacja nieruchomości 3 Z 30 30
6 Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15
7 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35
8 Symulacje w rachunku opłacalności inwestycji 1 Z 15 15
9 Wdw UG 1 Z 30 30
10 Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15
11 Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15
RAZEM 30 - 365 180 150 0 35 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 1035 795 30 65 -
« wróć