Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Aktualizacja: Poniedziałek, 05 września 2016 roku, godz. 20:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski 1 Z 30 30
2 Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15
3 Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15
4 Prawo 3 Z 30 30
5 Statystyka 4 Z 30 15 15
6 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
7 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 45 15 30
RAZEM 30 - 285 165 120 0 0 -
SEMESTR II
1 Ekonometria 6 Z/E 60 30 30
2 Finanse 5 Z/E 45 30 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Mikroekonomia 5 Z/E 45 30 15
5 Rachunkowość 6 Z/E 45 15 30
6 Statystyka 5 Z/E 30 15 15
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30
RAZEM 30 - 315 150 165 0 0 -
SEMESTR III
1 Bankowość 4 Z/E 45 30 15
2 Finanse publiczne 5 Z/E 45 30 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Matematyka finansowa 3 Z 30 15 15
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15
6 Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30
7 Rynki finansowe 4 Z/E 45 30 15
8 System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE 2 Z 30 15 15
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
10 Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 360 195 165 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 5 Z/E 45 15 30
2 Finanse przedsiębiorstwa 5 Z/E 60 30 30
3 Język angielski 2 Z/E 30 30
4 Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15
5 Podstawy controllingu 2 Z 30 15 15
6 Sprawozdawczość finansowa 2 Z 30 15 15
7 Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 30 15 15
8 Ubezpieczenia społeczne 2 Z 15 15
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 3 Z 45 45
10 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 330 165 165 0 0 -
SEMESTR V
1 Analiza i wycena akcji, obligacji 5 Z/E 30 15 15
2 Analiza instrumentów pochodnych 2 Z 15 15
3 Banking and Finance (lektorat) 4 Z 30 30
4 Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 30 15 15
5 Marketing 4 Z 30 15 15
6 Praktyka zawodowa 2 Z 0 160
7 Rachunek kosztów I 2 Z/E 30 15 15
8 Rynek kapitałowy 4 Z 30 15 15
9 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
11 Zarządzanie ryzykiem w banku 1 Z 15 15
RAZEM 30 - 270 135 105 0 30 -
SEMESTR VI
1 0 0
2 0 0
3 Bankowość detaliczna 4 E 15 15
4 Bankowość hipoteczna 4 E 15 15
5 Bankowość korporacyjna 4 E 15 15
6 Finanse międzynarodowe 3 Z/E 30 15 15
7 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15
8 Prawo finansowe dla maklerów 4 Z 30 30
9 RAZEM 127 21 1686 945 735 0 6 160
10 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35
11 Wdw UG 2 Z 30 30
RAZEM 157 - 1871 1080 750 0 41 -
ŁĄCZNIE 307 - 3431 1890 1470 0 71 -
« wróć